BJ-Kartor - Tema: Danmark Udenrigshandel - Export av varer

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter värden.
Samma storleksskalning även i EU-delen.

Du kan: - Peka värden, byta variabel varugrupp.
  OBS Storleksskalan byts, se maxvärden!

För att se på utveckling senaste åren välj Symboler och Trend.

Du kan lätt byta mellan Export och Import. Ganska balanserad till/från de flesta länder, för Danmark!
Danmark: Störst export, med värden över 20 miljarder Dkr, i grupperna:
- 54 Medicinske og pharmaceutiske produkter
- 33 Rå mineralolier og produkter deraf
- 74 Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.
- 01 Kød og kødvarer
- 71 Kraftmaskiner og motorer

- 89 Diverse forarbejdede varer, i.a.n.
- 84 Beklædningsgenstande og -tilbehør
- 77 Elektriske maskiner og apparater i.a.n.
- 69 Metalvarer, i.a.n.
 
Mer fakta:

• Kartor DK Import
• Andra kartor, BJ

• Danmarks Statistik

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • DK Statistikbanken     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.