BJ-Kartor - Tema: Danmark Udenrigshandel - Import av varer

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter värden.
Samma storleksskalning även i EU-delen.

Du kan: - Peka värden, byta variabel varugrupp.
  OBS Storleksskalan byts, se maxvärden!

För att se på utveckling senaste åren välj Symboler och Trend.

Du kan lätt byta mellan Export och Import. Ganska balanserad till/från de flesta länder, för Danmark!
Danmark: Störst import, med värden över 20 miljarder Dkr, i grupperna:
- 33 Rå mineralolier og produkter deraf
- 78 Køretøjer
- 77 Elektriske maskiner og apparater i.a.n.
- 74 Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

- 54 Medicinske og pharmaceutiske produkter
- 84 Beklædningsgenstande og -tilbehør
- 89 Diverse forarbejdede varer, i.a.n.


 
Mer fakta:

• Kartor DK Export
• Andra kartor, BJ

• Danmarks Statistik

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • DK Statistikbanken     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.