BJ-Kartor - Tema: Norge Utenrikshandel - Export av varer

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter värden.
Samma storleksskalning även i EU-delen.

Du kan: - Peka värden, byta variabel varugrupp.
  OBS Storleksskalan byts, se maxvärden!

För att se på utveckling senaste åren välj Symboler och Trend.
Norge: Störst export, med värden över 20 miljarder Nkr, i grupperna:
- 33 Mineralolje og mineraloljeprodukter
- 34 Gass, naturlig og tilvirket
    (År 2013 33+34: 600 mdr Nkr)
- 03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr
- 68 Metaller, unntatt jern og stål
 
Mer fakta:

• Kartor NO Import
• Andra kartor, BJ

• SSB Norge - statistik

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • Norge SSB Statistikkbanken     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.