BJ-Kartor - Tema: Norge Utenrikshandel - Import av varer

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter värden.
Samma storleksskalning även i EU-delen.

Du kan: - Peka värden, byta variabel varugrupp.
  OBS Storleksskalan byts, se maxvärden!

För att se på utveckling senaste åren välj Symboler och Trend.
Norge: Störst import, med värden över 20 miljarder Nkr, i grupperna:
- 78 Kjøretøyer for veg
- 33 Mineralolje og mineraloljeprodukter
- 74 Andre industrimaskiner og -utstyr
- 77 Elektriske maskiner og apparater

- 79 Andre transportmidler
- 89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.
- 69 Varer av metaller, i.e.n.
- 72 Maskiner for spesielle industrier
 
Mer fakta:

• Kartor NO Export
• Andra kartor, BJ

• SSB Norge - statistik

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • Norge SSB Statistikkbanken     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.