• Flygfyrar Sthlm-Jkpg       | Fyr 104 Stigtomta

Flygfyr 104, Stigtomta - Och om flygfältet och segelflyg

WGS84: N 58° 48' 11", E 16° 43' 34"
decimal: 58.8033, 16.7261
RT90: 6520488, 1553234
NYTT 2016-02-13 Ny länk till Stigtomta-veteraners bildsamling.

Innehåll: Bilder idag. Kartor. Stigtomta hjälplandningsplats. Segelflyg på Stigtomta. Länkar: Stigtomta, F11, Skavsta.

Fyren fanns vid Goglunda gård på höjd 41,4 m, triangelpunkt. Fyren kallas ibland Goglunda fyr.

Den stod inne i ett fornminnesområde, och vid nedläggningen togs även fundamentet bort.
Stigtomtaortens Hembygdsförening har satt upp en skylt på platsen.

Tack till Lars Hallin och Hans Book som bidragit med fakta och bilder.
Lars har en webbplats om Stigtomta flygplats nedlagd 1960, länk nedan, och Hans har inventerat dagsläget.

Både Lars och Hans började med segelflyg på Stigtomta. Lars år 1954, och Hans 1960 med Lars som lärare!
Lars blev sedan radiomekaniker på F11 Skavsta och segelflyglärare, och Hans blev helikopterpilot inom polisen, Grönlandsflyg och Stavanger.

Stigtomta ligger bara 2 km väster om Skavsta. Anlades som hjälplandningsfält före flottiljen.

Bilder från flygfyrens gamla plats

Foton tagna av Hans Book i september 2010.


Tre bilder som visar den bergshöjd som fyren stod på. Det första av Kent Schram, där skylten syns t.v.


Precis mitt i bilderna nedan syns stolpen till skylten ovan, som ett grått streck. Foton Hans Book.Foto från Kent Schram med borrhål på bergsknallen vilket visar att här har det funnits något!

Kartor

Underlagskartor och koordinater för att hitta flygfyren finns på webbsidan:

Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor
  Anm. Jag har även kopior av avtal med markägaren om flygfältet. Ej utlagda ännu.

Översikt (och detalj) från Google Maps. F=Fyren, exakt läge?  S= Stigtomta flygplats, \__/ = fältgräns   K= Kyrkan i Stigtomta,
 
   

Kartskiss för Stigtomta flygfyr, 1935, av Gösta Sundén, detaljskiss vid uppsättning och framdragning av el år 1935.
Något redigerad/retuscherad av Bo Justusson, 2010.

 

Flygfältet i Stigtomta - från nödlandningsfält till segelflygfält

Flygfoto av hjälplandningsfältet i Stigtomta, från boken om A-B Aerotransport, föregångare till SAS
"På säkra vingar - ABA 20 års lufttrafik" 1944
Fältet anlades på 1930-talet och nedlades år 1960. Fler bilder se länk nedan.Bilder från segelflyget på Stigtomta, från Lars Hallins webbplats, länk nedan. En del är här beskurna för att passa in i layouten.
Fältet användes av ANA-Flyg, och för segelflyg av Nyköpings Flygklubb från slutet på 1940-talet till 1960.

Fältets utrustning: T.v. Vaktens bostad och vind-T med neon-belysning. Detta och en hangar fanns vid NV hörnet av fältet.
Hangaren vid fältet användes för motor- och segelflygplan. Dessutom användes ett ladvärn som fanns några hundra meter från fältet.
Planet som landar är Slingsby T21 SE-SHK - skolflygplan med lärare och elev sida-vid-sida.
T.h. Gränsmarkering, med belysning upptill - i början användes stallyktor!. Kyrkan i bakgrunden.
 

Bogsering med en Tiger Moth. Man använde också en Piper Super Cub, och även en vinsch.
Segelplanet är Bergfalke II/55 SE-SUR, tvåsitsigt i tandem. Anm. Idag hos Motala FK.
 


T.v. Tävlingsflygplan Wheie SE-SNI på väg att landa - notera luftbromsarna på vingarna, foto Lars Törnbland.
T.h. Instrument hos segelplan (Slingsby): hastighetsmätare (x10 km/tim), variometer (stig/sjunk, m/sek), kompass (360 grader), höjdmätare (x100 m).
Ovanför libell, som visar om planet flyger rent (balanserar centrifugalkraften).   Instrumenten visar att planet står still på marken och lutar ner på höger vinge.
 


Skolplan Bergfalke SE-SUR. Bilder på uppgiftslämnarna om Stigtomta:
T.v. Flyglärare Lars Hallin i baksits, med ung elev.   T.h. Hans Book inför första ensamflygning 1960.
 

Nedläggning av fältet. På hösten 1960 plöjdes det upp. Kyrkan syns i bakgrunden.
Mannen i uniform är fältvakten Sigurd Andersson. Foton Lars Hallin.
Segelflyget flyttade till ett flygfält vid Larslund, se länken.
 


Sevärt, länkarUppdaterad: 2016-02-13, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.