• Flygfyrar Sthlm-Jkpg       | Fyr 106 Krokek, Kolmården

Flygfyr 106, Krokek

WGS84: Lat N 58° 39' 43? Lon E 16° 26' 11?
Decimal: 58.6621, 16.4367
RT90: 6504573, 1536649

NYTT 2014-07-08 Fler bilder på Marmorbruket och Stavsjö järnväg. / 2011-05-09. Inventering av Bo Ju.
Innehåll: 1. Vandring upp till fyren.   2. Marmorbruket   3. Stavsjö 600 mm järnväg,   4. Kartor

1. Inventering 2011-05-09 - Vandring upp till fyren

Den här fyren ligger lite besvärligt till - högst uppe på Kolmården och mitt i skogen.
Jag startade vid Marmorbruket vid P-platsen för Marmormuséet.
Sedan uppför en smal och brant stig till utsiktsplatsen Spiran.
Därefter först åt öster i en dalsänka, efter 200 meter vänder man vänster-bakåt i en ny dalsänka.
Man går cirka 200 meter med en bergsrygg på höger hand och efter den ser man fyrens bergknalle åt höger.

Bild 1. Från Marmorbruket upp mot utsikten.


Bild 2. Uppe vid utsikten med vy åt väster mot Bråvikens inre del.


Bild 3. Uppe vid utsikten med vy åt sydost med Svensksundsviken rakt fram, och åt vänster Bråvikens östra del.


Bild 4. På utsiktsplatsen fanns förr en flaggstång, därav namnet Spiran. Järnbeslagen finns kvar.
Denna flaggstång nämns på kartskissen från 1930-talet då fyrens placering angavs (från Gösta Sundéns pärmar).


Bild 5. Dalsänka åt öster, följd den 200 m, vänd vänster-bakåt.
Bild 6. Efter att ha vänt tillbaka och gått 200 m till syns fyrens bergknalle (ljus på bilden).
 

Bild 7-10 Fundamenten för gamla fyren. Det i mitten för masten och tre för för stagen.
 

 

Bild 10. Man har ingen fri utsikt från fyrens plats. Man kan bara ana Bråviken och lite land åt söder, mellan trädgrenarna.

 

2. Kolmårdens Marmorbruk

Här bröts den kända kolmårdsmarmorn. Flera gamla industribyggnader finns kvar och ett nytt museum.


Några skivor med kolmårdsmarmor, från nutida litet sliperi nere vid hamnen.


Marmorbrukets museum


En gammal arbetarbostad

 

3. Stavsjö 600 mm järnväg - Nunnebanan

En smalspårig järnväg anlades upp till Stavsjö, för att transportera ner timmer från skogar som drabbats av nunnefjärilar. Banan kallades Nunnebanan. Flera av dess lok och vagnar finns idag vid museijärnvägen i Mariefred.

Stationshuset nere vid hamnen. Det är dock en kopia av originalet som brunnit ner.


Stationshuset, godsmagasin, lastkran och en vagn - 600 mm spårvidd.


Teckningar av fordonen vid Stavsjö järnväg.

4. Kartor

Underlagskartor och koordinater för att hitta flygfyren finns på webbsidan:

Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor

Här en kartskiss från civ.ing. Gösta Sundéns pärmar, nu hos Riksarkivet, Arninge.

Google-karta: Krokek - Kolmården - Marmorbruket - Flygfyrens plats.
S=Strandvägen från Norrköping,   J=Järnvägsstation f.d.,  V=Vägen till bruket,   B=Bruket,   P=Parkering,   M=Museum,   U=Utsikt/Spiran,   F=Flygfyrens plats.Sevärt, länkar


Uppdaterad: 2014-07-08, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.