• Flygfyrar Sthlm-Jkpg       | Fyr 107 Smedby

Flygfyr 107 Smedby, Norrköping

Lat, long WGS84: 58.57556, 16.22329
RT90: 6494834, 1524326
SWEREF99: 6493440, 571141

Flygfyren fanns i Smedby 1,5 km sydväst om Kungsängen flygplats.
Masten är nu uppställd i Oxelbergsparken, invid Luftfartsverket. Enda bevarade masten!

Fyren användes fram till 1980-81 som angöringsfyr
Kjell Franzén berättar: "Fyren var fullt funktionsduglig och "i tjänst" ända till nedmonteringen 1980-81. Den manövrerades från tornet på Kungsängen där det fanns en brytare på flygledarens panel. Detta vet jag säkert eftersom jag själv startat den en gång innan nedmonteringen, det måste ha varit någon gång efter 1977. Dock användes fyren sällan då den inte passade så bra som flygplatsfyr eftersom den stod en bra bit från flygplatsen."

Nytt 2021-02-28 • Flyttning av fyrmasten 1981 - bilder o text från Lars Jansson

Bevarade flygfyrar

Att fyren i Smedby användes så länge, är nog en förklaring till att den blev bevarad. Ljusfyrarna i Norrtälje och Torslanda användes också som angöringsfyrar, men de var inte uppsatta på master, utan på vattentorn resp. eget betongtorn. Fyren från Smedby är den enda med bevarad mast.

Strålkastare finns det flera bevarade: Norrtälje (på originalplats), Tekniska muséet (2 st), Arlanda flygsamlingar (2 st), Smedby (med mast), Skagsudde (2 st?).

Museifyren vid Luftfartsverket - Fundamentet!

Krister Karling, Ekerö, besökte fyren den 4 maj 2011 och tog bilder på fyren, infotavla och fundament.

Informationstavlan:

  Text:  "FLYGFYR NR 107 NORRKÖPING

  Denna flygfyr har skänkts av Luftfartsverket till
  Norrköpings kommun 1981 och flyttades då hit till
  Oxelbergsparken.

  Flygfyren har ingått i det optiska fyrsystemet
  utmed flygstambanan mellan Stockholm och Malmö som
  uppfördes 1936 och som utmed hela sträckningen
  hade flygfyrar på var 20 km och landningsfält på
  var 40 km varav Kungsängen utgjorde ett. Flygfyr
  nr 107 Norrköping har haft sin placering på berget
  i Smedby där den tjänstgjorde fram till 1940-
  talets slut. Der var den sista kvarvarande exem-
  plaret i fyrsystemet."

Foto på fundamentet:


Fundamentet är intressant: En platta är fastsatt på 4 bultar ingjutna i betongplinten. På plattan finns två uppstickande skivor och mellan dem är mastens fot fäst med en tvärgående bult. Detta hjälper till att resa masten: Bulten fästs när masten ligger och fungerar som gångjärn vid resningen.

Och här detalj ur ett foto från 1930-talet från fyr 103 i Lid. (från hembygdsföreningen):

Vanligt idag är att betongfundamenten
finns kvar med de fyra bultarna,
här fyr 109 Gerstorp (foto Krister K.)

Kartor

Översikt och detalj från Google Maps. F=Fyrplatsen, L= Museifyren vid Luftfartsverket, K=Kungsängen flygplats.
   

Flygplatskarta 1948

Från Svensk Flygkalender 1948. En permanentad startbana anlades efter andra världskriget.
Den kallades Atlantbanan och var tänkt som reserv för blivande Arlanda.
 

Sevärt, länkar

Bilder från Smedby flygfyr

Mast och strålkastare till Smedby flygfyr finns bevarade i Oxelbergsparken i Norrköping, intill Luftfartsverkets kontor.
Foto från parken, av Magnus Bark, publicerat under Creative Common-licens.


Ursprungliga platsen i Smedby för flygfyr 107.
Ett betongfundament finns kvar på bergshöjden vid Hättingsgatan, och enligt en granne även några öglor för stagen.
Fundamentet ligger på en allmänning, men precis intill privat tomtmark.
Flygfoto, snedbild från hitta.se/karta och där 3D.
› Länk till hitta.se/karta: Smedby, Norrköping - välj sedan 3D, luta kartan och vrid lite!
 Uppdaterad: 2021-02-28, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.