• Flygfyrar Sthlm-Jkpg       | Fyr 108 Norsholm

Flygfyr 108, Norsholm

Lat, long WGS84: 58.5174, 15.9623
RT90: X: 6488294, Y: 1509154

NYTT 2012-01-10: Inventering av läge och bilder, Torbjörn Johansson.

NYTT Text och bilder om "Broarna i Norsholm" och om "Göta Kanal" av Bo Ju, se nederst på sidan.

Fundament finns kvar!

Jag tog kontakt per telefon med de som bor i gården närmast fyren: Torbjörn Johansson och fru Cornelia, och de har kollat läget och tagit foton. Fundamenten finns på en höjd i skogen: ett i mitten var för masten, och tre runtom för stagen till masten.

Norsholm är intressant för här möts ju kanal, järnväg, landsväg och flyg.
Längst ner på sidan finns några bilder och länkar om detta.

Bilder

 Bild 1 t.v. Mittfundamentet på höjden i skogen.

 Bild 2 nedan. Närbild på mittfundamentet, måttbandet visar att bredden är 60 cm.
 De fyra bultarna höll ett järnbeslag på vilket fyrmasten stod.
 Se bilder för: › Flygfyr 107 Smedby, Norrköping.

 Foton: Torbjörn Johansson, Norsholm, 2012-01-10.

   
Bild 3 och 4. Två av de tre stagfundamenten. De har lite annorlunda utseende än på andra fyrplatser.
>


Underlagskartor och koordinater för att alla fyrar Stockholm-Malmö finns på webbsidan:
Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor
Översiktskarta Bo Ju och hitta.se, och detalj från Google Maps.
F=Fyren,  1-5= Broar, se text nedan,  N= Norsholms herrgård,  M= Munkeboda, ruin efter biskopsborg
 
 

 

Broarna i Norsholm

I Norsholm korsas kanal, landsväg, järnväg och flygled.
Järnvägar: Östra stambanan och nedlagda Norsholms-Västervik Järnväg (NBJ, NVHJ)
Landsvägar: gamal Riks-ettan, väg 262, E6
Och det finns förstås många broar, gamla och nya.
Här några smakprov (Klicka på bilder för större bild):

1. Välvd betongbro byggd 1912, från gamla Riks-ettan västerut över Motala Ström, se
› Kimstad-Norsholm från landsvägen: Broar! - i SJK-blogg Postvagnen,
- med flera fina bilder av signaturen Bobo L.
- Resterna av flygfyren finns cirka 300 meter bortom bron!
- Bron är en av de tidigaste betongvalvsbroarna i Sverige.

Bäst upplever man landskapet och broarna genom att följa gamla Riks-ettan mellan
Kimstad och Norsholm i Motala Ströms dalgång, och sedan ta österut utmed Göta kanal.
2.a Nuvarande järnvägsbron i Norsholm, över Göta kanal
Fint foto av Jeppe Gustafsson, ur artikel i tidningen Östgöta Correspondenten:
› "Tågbron i Norsholm fastnade igen" , corren.se, 3 augusti 2008.
Bron finns strax väster om slussen, som syns förgrunden.
2.b Förra järnvägsbron i Norsholm, byggd 1922 för dubbelspår.
Gammalt vykort. Obs inga luftledningar då. Klicka för större bild.

Bild hämtad ur boken "Göta kanal - Människor, båtar och miljöer"
av Gert Åkesson, 1979, Frank Stenvalls Förlag, ISBN 91-7266-042-2.

Boken har många gamla bilder och berättelser. Den baserades på omfattande
studiecirklar i orter längs kanalen.
 
› Bild på detaljerad modell av bron - gjord av Lars Juhlin, som finns hos
› Stockholms Modelljärnvägsklubb Ekensholmsbanan (www.smj.org)
3.a Landsvägsbro mitt i Norsholm, öster om slussen. Gammalt kort.
Bron var från början en kombinerad järnvägs- och landsvägsbro.
Järnvägen gick på vänstra delen. Klicka för större bild.

I bakgrunden Norsholms numera rivna station (bild se Stig_Lundin-länk nedan)

Bild ur boken "Göta kanal-Människor, båtar och miljöer", G. Åkesson,1979.
 
3.b Kombinerad järnvägs- och landsvägsbro i Norsholm
Rälsbussen är av s.k. Hilding Carlsson typ, som tillverkades från cirka 1939.
Färgen ser ut som den Norra Östergötlands järnvägar hade.

Bilden är från:
› Norsholms byaråd, Gamla bilder från Norsholm
 
Järnvägshistoria av Stig Lundin:
› Norsholm station,   › Kartor över Norsholm från olika år,   › NVHJ.
- Citat: "Norsholm station: Östra stambanan öppnad 1872.
  Dubbelspår norrut mot Kimstad 1921, söderut mot Gistad 1922.
  Eldrift 1932. Privatbana NBJ (NVHJ): Öppnad 1878."
3.c Nuvarande svängbro från 1984 inne i Norsholm samhälle
› Artikel om reparation, i Folkbladet 2011-05-18 (folkbladet.se) , foto Janne Forsby.
› En artikel till, med bild på bron öppnad
 
4.a Landsvägsbro öster om Norsholm, väg 215.
Bilden t.v. är del av flygfoto som finns på:
› Norsholms broar och sluss, Kanalkartor.

› Göta kanal - Fakta och Forskning. Linköpings universitet m.fl. -
  Stort historiskt projekt, med omfattande kartsamling.
 
5. E4-ans bro över Göta kanal går högt upp och är fast.
Den byggdes 1988 (-1990?), är ca 350 m lång och har 22 m segelfri höjd.
Både bron och fotot verkar mycket funktionella... foto från Trafikverket 2011,
men bron gör ändå att turisterna på kanalen slipper biltrafiken.
› Norholmsbron, Wikipedia (bild behövs där!)

Göta kanal, historia och turism

Göta kanal byggdes 1810-1832, huvudsakligen av indelta soldater.
Den gav orterna runt Vättern möjligheter till transporter till haven.

Själv är jag uppvuxen i Karlsborg 1949-1964, och minns passagerarbåtarna Diana, Juno och Wilhelm Tham, malmbåtarna Vieille Montagne, och flera fraktskutor. Passagerarbåtarna går än idag, de tre nämnda mellan Stockholm och Göteborg, se webbsidor:

  › Göta kanal - turism, historia m.m.
  › Wikipedia, Göta kanal
 
Bild: Juno vid Rödesund, Karlsborg, cirka 1955, foto Valter Justusson,
På bryggan står Bo och Sverker Justusson, t.v. resp. t.h. Klicka för större bild.

Göta kanal, tunga transporter


Bild: Vieille Montagne IV, Söder Mälarstrand, Sthm, foto Bo Ju. Klicka för större bild.
Zinkgruvan, vid Vätterns norra ände, använde kanalbåtar för transport av malmslig från 1863 ända till 1975. Malmen från gruvan kördes på en egen järnväg till hamnen i Åmmeberg. Järnvägen var en av de första i Sverige! Se mina webbsidor om järnväg:
  › Tidiga järnvägar i Sverige

I Åmmeberg anrikades malmen till slig som fördes med båtar till Göteborg, där den omlastades till större fartyg, och vidare till företaget Vieille Montagne smältverk i Belgien.

Båtarna hette Vieille Montagne I, II, III, IV. Den sista ligger idag i Stockholm vid Söder Mälarstrand och är mycket välbevarad. Lastrummet används som festlokal: www.festinfo.nu.
  › Vieille Montagne IV historik.
 

Sevärt, LänkarUppdaterad: 2014-02-27, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.