• Flygfyrar Jkpg-Malmö       | Fyr 115 Hagshult

Flygfyr 115, Hagshult

Lat,long WGS84: 57.35001,14.17207   RT90: 6359441,1401689   SWEREF99: 6356651,450179.

Innehåll: 1. Foton 2013 Agne Rybeck,   2. Gamla foton,   3. Kartor och flygfoto,   4. Länkar, bl.a. boken Vingar över Ljungheden.

Fyren fanns 1.5 km NV Hagshult kyrka, på Lindåsa kulle (Linnåsa kulle) invid triangelpunkt 250.
Den sattes upp 1934, och togs ner 1952. Fundament finns kvar. Läget har bekräftats av Kåre Boberg.
Hjälplandningsfält fanns i Hagshult vid gården Ya (Ya-fältet). Idag modernt övningsfält för F17 Ronneby.

1. Foton dec 2013 av Agne Rybeck

Agne besökte Furulund 23 dec 2013. Notera hans fotokomposition:
Genom att stå lågt med kameran kommer även omgivningen med.
Funkar bra här eftersom fundamenten finns på en markant höjd.

1. Stagfäste nr1 - foto mot nordväst, bäring 300°.


2a. Utsikt mot sydost från Lindåsa kulle, mot gårdar i södra delan av Torp.
Fotot är taget från ett jakttorn för att få fri usikt. Fyren fanns på en höjdplatå, inte en brant höjd.

  Anm. Fotot är taget med teleobjektiv, så gårdarna synes ligga närmare varandra än de gör.
  Det är ca 1 km till närmaste gården, och ytterligare 300m till nästa röda gård. Kollat med hitta.se/karta

2b. Jakttornet som Agne fotade från. För dess läge se kartan längre ner.

Fotot på jakttornet är taget åt öster, och man skymtar ännu en gård från byn Torp.

2c. Karta som visar Agnes GPS-spår till flygfyrens plats.   Byn Torp sträcker sig även en bit längre ner.


3. Mastfundament. Den röda stolpen är en markering för en av Lantmäteriets triangelpunkter.
Dessa anlades på höjder med bra utsikt, och när flygfyrarna planerades lades de ofta vid en sådan.


4. De andra två stagfästena:
 

 

2. Gamla bilder, från boken Vingar över Ljungheden

En ovanlig bild med klättring i masterna, vilket lär ha varit ett populärt men icke tillåtet nöje. Foto från 1943.
Sedan en bild på plattformen, som hade en låst lucka upp till fyrstrålkastaren.
Bilderna är hämtade från boken "Vingar över Ljungheden", foton via Arne Andersson.
 

Bild av vad som finns kvar idag. En "granne" till fyren poserar. Foto: Per Bunnstad, också ur boken.

 

3. Kartor och flygfoto

Översikt och detalj från Google Maps. F=Fyren, T= Torp,vägskäl K=Klevshult tätort, H=Hagshult kyrka, Y=Ya-fältet, Hagshult flygplats.
 

 
 
Google flygfoto över Hagshult flygfält, Ya-fältet. "Ya" efter gårdsnamn i SV.
En gång hjälplandningsfält. Idag modernt övningsfält för F17 Ronneby, med flera startbanor och vägbanor.

 

4. Referenser, LänkarUppdaterad: 2014-01-11 , Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.