• Flygfyrar Jkpg-Malmö       | Fyr 116 Värnamo

Flygfyr 116, Värnamo

NYTT 2014-01-01 Foton dec 2013 från Agne Rybeck.

Lat, long WGS84: 57.17050, 14.07670
RT90: 6339596, 1395441
SWEREF99: 6336744, 444169

Foton dec 2013 av Agne Rybeck

Agne besökte Furulund 29 dec 2013. Notera hans fotokomposition:
Genom att stå lågt med kameran kommer även omgivingen med.
Funkar bra här eftersom fundamenten finns på en markant kulle!

1. Stagfundament åt sydost. Fyren fanns på en kulle strax intill en av gårdarna vid Furulund.


2. Stagfundament åt sydväst. I bakgrunden E4.
Man ser några utsättningspinnar med röd topp, så något ska anläggas här.
Bara en bit söderut vid Bredasten finns ett planlagt område för industri och handel - Sydsvenska krysset.
Än så länge finns där bara hotell och hamburgerrestaurang, och kallas i folkmun för "Hamburger Hill".


3. Stagfundament, åt norr. I bakgrunden syns radiomasten som idag finns strax norr om fyrplatsen.


4. Mastfundamentet taget mot norr. Man skymtar norra stagfundamentet lite grand, ovanför rotvältan.
- Om man jämför med det gamla fotot, nedan, så ser man samma granskogskant.

 

Gammalt foto och tidningsnotis 1933

Flygfyren vid Värnamo, foto ur boken: "Lufttrafik" av Carl Florman, Stockholm, Bonniers förlag, 1936. - Carl Florman var verkst.direktör i A.B. Aerotransport, ABA, föregångare till SAS.

Fotot nedan är från anläggningsarbetet 1933, och det skulle vara trevligt med ett foto idag från samma vinkel.
Anm. Att fundamenten fanns kvar fick jag bekräftat 2012-01-01 genom telefonkontakt med en granne till fyren, i Furulund: "De finns cirka 50 meter söder om nutida telemasten, på en liten kulle och i ett öppet fält."
Tidningsartikel från Jönköping Läns Tidning, 8 september 1933
Från SFF Arkiv, foto taget av Tommy Clementzlor:

Kartor


Översikt och detalj från Google Maps.  F=Fyren,  T=Telemast,  Gårdar: 1=Fåfängan, , 2=Furulund.
 
   

Underlagskartor för alla fyrar Stockholm-Malmö:
Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor
Men för Värnamo-fyren finns ingen deljerad kartskiss, utan bara en översiktlig markering på Generalstabskarta.

Sevärt, länkarUppdaterad: 2014-01-01, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.