• Flygfyrar Jkpg-Malmö       | Fyr 118 Åsen, Dragaryd

Flygfyr 118, Åsen, Dragaryd, SV Ljungby

Lat, long WGS84: 56.7709, 13.8012 - RT90: 6295569, 1377475 - SWEREF99: 6292530, 426733

Romborsås invid triangelpunkt 180,4 och fornröse/stensättning. 10 km sydväst Ljungby.
Fyrplatsen ligger lättillgängligt invid väg 25. En av de lättaste att nå!

NYTT: Inventering 2014-06-10 av Bo och Sverker Justusson
 OBS!  Nu är alla gamla optiska flygfyrplatser i Sverige inventerade!

Vi parkerade vid väg 25 på en stickväg 500m sydväst avtagsvägen mot Romborna. Väg 25 var nyasfalterad.

Vy mot åsen, men än ser man inte dess sluttning. Nytt grus på stickvägen!

En ganska brant traktorstig leder upp på åsen, ca 30m höjdskillnad.

Sverker på väg upp mot toppen på åsen. Hunden Ferrari tvekar lite...

Sverker och Ferrari har hittat ett av stagfundamenten.

Bo vid fyrmastens fundament. Detta var sista fyrplatsen i inventingen!
Fundament för stag 1, åt SO. Första vi såg.
Fundament för stag 2, åt V.
Fundament för stag 3, åt N, kalhygget syns.
Det fanns en gammal grund till invid fyrmastens fundament, med
en kraftig mittpelare och fyra kvadratiska fundament runt den.
Vad kan det ha varit?
Gamla grunden från andra hållet. Mer övervuxen än flygfyren! Kan det ha varit ett äldre brandbevaknngstorn? På Generalstabskartan 1870 finns bara en höjdmarkering ". 605" i fot.

Utsikt mot norr, över ett stort kalhygge. Långt i nordväst syns bergshöjder. Ett litet torp anas i högra kanten.

Utsikt - detalj mot NV mot berghöjder.

Utsikt - detalj mot NO och torpet Stensdal 350 m bort.

Invid flygfyren finns ett forntida stenröse.

Ner från höjden tog vi en annan traktorväg. Vy bakåt, upp mot toppen.

Efter fyrbesöket fikade vi invid ett vattenkraftverk i Bolmån, vilken
kommer från Bolmen, går genom Kösen, och senare rinner in i Lagan.

Vattenspegeln nedanför dammen var riktigt stämningsfull,
som en damm i en engelsk park. En kanotled var markerad förbi.

Fundament finns kvar - enligt fornminnesinventering!

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har inventerat fornminnen ända sedan 1600-talet. På Romborsås finns ett röse, en stensättning och fornåkrar. Vid senaste kontrollinventering 2000-06-09 noterade man för stensättningen, som har RAÄ-id Annerstad 33:2 följande:

"Stensättning, rund ca 17 m diameter och 0,2 - 0,3 meter hög. Kraftigt övermossad fyllning av 0,2 - 0,4 meter stora stenar. Gropig ojämn yta samt delvis odistinkt.
På anläggningen har en mast varit rest. Betongplintarna finns kvar."

- RAÄ:s koordinater, RT90: 6295587,1377440 och 6295565,1377469.

Kartor

Underlagskartor och koordinater för att hitta flygfyren finns på webbsidan:

Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor


Översikt och detalj från Google Maps. F= Fyren,  R= Romborna by,  L= Ljungby.
Man parkerar enklast på väg 25 vid stickvägen 2, som ligger 500m sydväst avtagsvägen 1 till Romborna R
 
   
 

Sevärt, länkarUppdaterad: 2014-06-25, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.