• Flygfyrar Jkpg-Malmö       | Fyr 117 Feringe, och Feringe flygfält

Flygfyr 117, Feringe

WGS84: N 56° 56.815 E 013° 54.709 enl. Agne Rybeck GPS.
RT90: 6314938, 1384764

NYTT 2014-03-31 Foton på fundamentrester, Agne Rybeck

Fyren låg på höjden Hammarkullen, vid triangelpunkt 178 m, cirka 1 km söder om Feringe flygplats byggnader, 5 km N Ljungby.
Feringe flygplats anlades på 1930-talet som reservlandningsfält, och används än idag, se karta och länkar nedan.

Innehåll: Foton idag. 1.Berättelse. 2.Bevarad strålkastare. 3.Flygfältet: kartor,flygfoto. 4.Tidningsflyg. 5. Flygklubbar. 6.Länkar.

Foton idag, av Agne Rybeck

Agne Rybeck, Skillingaryd, passade på att fotografera resterna av fyren när han skärmflög på Feringe-fältet den 2014-03-30.

Foto 1. Översiktsbild. Granskogen växer tät runt fyrplatsen.   Ett av stagen syns till vänster, med mossa ovanpå!
  Masterna var 20-30 meter höga då de anlades på 1930-talet, för att nå över träden.Foto 2. Fundament för masten, med liten GPS.   Foto 3,4,5 Fästen för de tre maststagen.
  Tittar man noga i fotona så kan man, trots träden, se att fyren stod på en rejäl höjd.
 

     

1. Berättelse av Bengt Eriksson, granne till fyren

Från telefonkontakter jan. 2012:
Om fyren: "Bengt minns fyren från sin barndom. Det var hans far som var fyrskötare, och bytte lampor och smörjde den. Det fanns ett tidur som satte på och stängde av fyren automatiskt.

Strålkastaren roterade och stannade till när den var rätt mot gården. Den lyste så starkt att den fungerade som gårdsbelysning! Han minns även att personer som bodde i Ljungby och Lagan också kunde se fyren.

Det fanns en stege upp till fyren som Bengt klättrat upp på, och det var en låst lucka till mastkorgen på toppen. En gång hade Bengt besök av kamrater och då klättrade han upp och klängde sig upp på korgen utvändigt! - och masten var 22 meter hög. Det svåraste var att ta sig ner på utsidan av mastkorgen för då hängde han utanför. - Ojojoj...

Idag finns plintarna kvar på höjden norr om gården, cirka 50 meter in från landsvägen. Det är fyra plintar, en för masten och tre för stagen."

Om tidningsflyget: "Flygplatsen Feringe var först mindre, men byggdes ut under kriget av försvaret. Efter kriget användes den bl.a. för tidningsflyget av Albin Ahrenberg, Ahrenbergsflyg. Bengt brukade gå dit när planen kom vid 14-tiden och hjälpte till med lossningen, och som tack fick han då en tidning. Det var kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Utkörning till tidningsaffärerna sköttes av taxiägaren Helge Bjur.

Det var en del problem för tidningsflyget, särskilt på våren i tjällossningen då flygfältet blev både lerigt och sankt. Lönsamheten för Ahrenberg var nog inte den bästa."

2. Flygfyr 117 hos Arlandasamlingarna

Strålkastaren till fyr 117 finns idag hos Arlanda flygsamlingar. Bilder Bo Justusson, 2012-01-10.
Där står den utomhus och fryser i vinterkylan, på överdelen finns nr 117 instämplat.
I samlingarna ska det finnas ännu en fyrstrålkastare, nedpackad i en låda. - Tips om båda fick jag från Bengt Simson.
 

Detalj av överdelen, med siffran 117, Feringes nummer!

3. Kartor

Underlagskartor och koordinater för att hitta flygfyren finns på webbsidan:
› Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor - i nytt fönster.
› Ekonomisk karta över Feringe år 1950 - i nytt fönster.


Översikt och detalj från Google Maps. F=Fyren,  P=Flygplatsens byggnader,  L=Lagan (tätorten),  V=Vittaryd,  N= Nyhem/Norrby gård.
Grön linje = Fältet på karta från 1938, bara den mittersta fyrkanten.
Röd  linje = Flygfältets gräns från karta 1948. 
Vita linjer = Landningsstråk 900 m och 850 m, från kartan 1948, länk nedan.
   
 
Karta och fakta 1938 - Feringe flygfält, från Svensk Flygkalender 1938.


Karta 1948 - Feringe flygfält, från Svensk Flygkalender 1948.

Flygfoto

År 1938 var fältet ganska litet och kvadratiskt, enligt karta i Flygkalendern 1938.
Under andra världskriget använvdes fältet av Flygvapnet, fält C 12, enl. boken "Svenska Flygbaser" red. Lennart Andersson, 2008.
Det utvidgades då och fick landningsstråk som var 900 resp 850 meter, enligt karta i Flygkalendern 1948.
Kartor och flygfoton för idag finns under länkarna nedan.

Bild: Flygfoto 1938 Feringe flygfält (tyvärr lite dålig bild i trycket). Källa: Gösta Sundén 1938 (länk nedan),
med bildtext: "Hjälpflygplats vid Feringe, söder om Värnamo. Ödemark förvandlad till jämn gräsmatta."

4. Tidningsflyg på 1950-talet

På 1950-talet började man med flygtransport av tidningar. Civilflygets historia i Sverige finns beskriven i Transportstyrelsens tidning Flygtendenser nr 02/2010. Ett citat:

"...Vid sidan av SAS och ABA existerade efter andra världskriget flera tidningsflygbolag såsom Ahrenbergsflyg, Transair, Aeroscandia och Aero Nord. Flygbolagen ägdes av dagstidningarna...."

Bild. Flygplan Airspeed A.S.10 från Ahrenbergsflyg - kan ha använts till Feringe. SFF Fotoarkiv


Bild: Airspeed A.S.10 och bakom Norduyn Norseman, Jönköping flygplats. SFF Fotoarkiv


Foto på fullastat tidningsplan, en Junkers Ju 52 från Ahrenbergsflyg, SFF Fotoarkiv.


Bild: Lockheed Loadstar, Jönköping flygplats, foto hos SFF, källa Carl-Adam Nycop.


Fotona ovan är från Svensk Flyghistorisk Förening Fotoarkiv - som har över 100 000 foton, som man
får tillgång till om man blir medlem - och då får man också tidskrift och en bok per år! Länk nedan.
 

5. Feringe flygklubb

Feringe flygklubb bildades 1962. På fältet bedrivs idag motorflyg, segelflyg och fallskärmshopp, inom tre klubbar.
Några årtal i utvecklingen hämtat från ›Feringe flygklubb-Historik och boken Svenska flygbaser.

Några årtal
- 1930-talets början - Fältet anlades som hjälplandningsfält, främst för nattpostflyget.
- 1939-45 under andra världskriget militär bas, och längre gräsbanor anlades, se ovan.
- 1962 bildades Feringe flygklubb och arrenderade gräsfältet av Kykan.
- 1968 övertogs arrendet av Berga kommun. Tanken var att starta linjetrafik till Bromma.
    Man anlade stationsbyggnad och en asfalterad bana.
    Banan förlängdes efter några år till nuvarande 1150 m.
- 1978 segelflyget bildade egen klubb: Feringe segelflygklubb.
- 2004 sålde Ljungby kommun fältet till Feringe flygklubb, som även köpte marken av Kyrkan.
- 2003-2004 flyttade Smålands fallskärmsklubb till fältet.

Foto 2010, Tobias Sjögren, Svenskt Modellflyg:


  Feringe flygklubb - klubbhus och hangar, klubbens foton:
   
Foto från 1963, från Feringe flygklubb webbplats:

6. Länkar. LäsvärtUppdaterad: 2014-03-31, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.