• Radiofyrar • Flygfyrar Jkpg-Malmö   mot Stockholm  | mot Göteborg | till Danmark | Fyr 126B Bulltofta

Flygfyr 126B Bulltofta, Malmö

Ungefärligt läge, öster vattenverket. Idag syns vattenverkets stora, inhägnade filteranläggningar där.
Lat, long WGS84: 55.60989, 13.06880
RT90: 6167898, 1327571
SWEREF99: 6164355, 378353

Innehåll: Hangar2, Kartor, Foton på radiomaster, Nattbilder, Flygfoto, Länkar.

Hangar 2 finns kvar idag

Bulltofta öppnade 1923 och var Sveriges första stor-flygplats. Lades ned 1972.
Bilder från "Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning" av Olga Schlyter, 2009, Malmö stad.
Rapporten innehåller historik, ritningar och många bilder, länk nedan.
   

Kartor - 1934 och idag

Karta över Bulltofta flygplats, som nu är nedlagd. Kvar finns bl.a. en hangar.
På kartan ser man de olika belysningar som fanns på större flygplatser på 1930-talet.
Karta från broschyr: "Bulltofta - Malmö stads flygstation", utgiven av A.B. Aerostransport, 1934, 28 sid.
- Siffrorna anger:

Karta idag över var Bulltofta låg, med Google maps.
H= Hangar2, finns kvar, F= Flygfyren vid Vattenverket,
= Flygfältets ungefärliga gränslinje 1934.

  Karta 1948

   Karta från Svensk Flygkalender 1948. Strax nordväst om fältet vid 15 syns fyra master - adcock radiopejl!


 

Bilder av radiomaster

Bulltofta radiostation hade två mastsystem:
- För mottagning de låga masterna strax norr om hangarerna.
- För sändning de två höga masterna 500 m nordost om fältet.
Man använde långvåg (gränsvåg) och signalerade först med morsetelegrafi, sedan telefoni .

Foton av Karl Lignell, som var flygplatschef på Bulltofta och teknisk direktör i ABA.
Han tog många foton, men tyvärr ofta utan angivande av tid och motiv,
så det är lite gissningar kring dem. Fotona finns skannade hos SFF.

Foto nedan t.v. Mottagarstationen (5 på kartan).
Foto nedan mitt. Sändarantenner (6 på kartan) med angöringsfyr på toppen av den södra (bortre) masten.
Foto nedan t.h. Detalj av toppen, från "Flygning nr 7 1931", hela artikeln se:
  › Fyrprov i Skåne 1931.
   
 

Nattbelysning på Bulltofta

T.v. Nattbild från Bulltofta, notera hinderbelysning på skorstenar, ur klippbok 1935, original okänt. 
T.h. Flodljus Bulltofta, ur Carl Florman, "Lufttrafik"


Flodljus över fältet, som ger skugga av planet åt vänster.
Även de många kantljusen syns. Också från Arthur Warensce klippbok 1935.

Karta från boken "Svenska Orter"

Boken "Svenska Orter, södra Götaland" gavs ut 1932 i 3 band och innehåller
korta beskrivningar av orter i södra Sverige (upp till strax söder om Göteborg).
Där finns en vacker specialkarta över Malmö. Här ett litet utsnitt över Bulltofta.
Man ser flygstationen i nedre vänstra delen, och i Nya vattenverket och radiomast (vid t) i övre högra.

 

Flygbild över Bulltofta

Foto från SFF fotoarkiv, skannat från överstelöjtnant Sven Liljhagens album. Han var spaningsflygare, åtminstone då han var löjtnant.
Det finns många bilder i SFF arkiv från hans album. Man ser på bildens fotokvalitet att den är tagen med en avancerad kamera.
Och den fina kompositionen visar på stor skicklighet hos piloten och spanaren/fotografen. Detta gäller många av bilderna i Liljhagens samling.
Jämför med kartan ovan, flygfotot är taget från Ö i MALMÖ och mot nordost. Man ser kyrkogården t.h. och villor t.v.

LänkarUppdaterad: 2013-09-28, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.