• Teknik Fyrprov i Skåne

Teknikprov av flygfyrar 1929-31, i Skåne. Artiklar. Bilder.

Artikel ur tidskriften Flygning nr 7 1931

"I samband med A.-B. Aerotransports nattpostflygningar under de senaste åren hava i Skåne prov utförts med olika fabrikat av flygfyrmateriel...

Försöken hava avsett utrönandet av lämpligaste fyravstånd och ljusstyrka på flygledsfyrar. Såväl elektriska fyrar som gasfyrar hava varit uppsatta, varvid de elektriska installationerna dock visat sig var de ändamålsenligaste. Prov med olika gasljusbojar för markering av nödlandningsvatten ävensom annan landnings- och vindriktningsbelysning etc. hava även gjorts och lämnat intressanta resultat..."

Mina bildtexter här både över och under bilderna:
Nedan överst: 1. Crouse-Hinds-fyr.

Ovan: 3. Siemens-fyr. 4. Pintsch-fyr i provisoriskt torn, Linderöd (fler bilder nedan). 5. Siemens-fyr på vattentornet i Eslöv (likadan på Lunds vattentorn).

Nedan 2. AGA-gasljusboj, utlagd i Ringsjön

Ovan: 6. AGA-gasfyr, kursfyr, Östra Karleby. 7. Crouse-Hinds-fyr med kursljus, på radiomast Bulltofta. 8. Pintsch-fyr på ladugårdstak i Hurva.
 
Anm. "Östra Karleby" är ett äldre namn för "Östra Karaby", se • Sveriges församlingar genom tiderna, Skatteverket
 

Översiktskarta för provfyrarnas lägen, Google Maps

Andra källor anger att det fanns en provluftled från Kristianstad till Bulltofta.
Och det finns några foton till som inte är identifierade!

2= Ringsjön, sjöfyr, 4= Linderöd, trätorn, 5= Eslöv, vattentorn, L= Lund, vattentorn.
6= Östra Karleby (Karaby), 7= Bulltofta, radiomast, 8= Hurva, ladugårdstak.
R= Rönneberga backar

 

AGA-fyren valdes, annons

Proven och vidare utveckling gav som resultat att en oscillerande AGA-fyr valdes. Den hade en fram- och återgående rörelse över fyrledens riktning. Denna finess gjorde att piloten kunde se om flygplanet låg: mitt_på eller till_vänster eller till_höger om flygledens mittlinje. Fyravstånd bestämdes till cirka 50 km.

Förklaring till svarta diagrammet. Piloten såg tre blink med: lika långa pauser om mitt_på, kort+lång paus om till_höger, lång+kort paus om till_vänster. Om långt från mittlinjen så bara en blink.
 

Fördjupning: Teknik - Två artiklar från 1931:

Fördjupning: Bilder - Gamla foton identifierade

Sevärt, LänkarSidan uppdaterad: 2010-08-30, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @