• Flygfyrar Gbg-Malmö       | Fyr 127 Rönneberga

Flygfyr 127 Rönneberga, Landskrona

Lat, long WGS84: 55.9066, 12.9279
RT90: 6201273, 1320065
SWEREF99:

Fyren fanns på höjden vid Rönneberga backar, 5 km NO Landskrona.
NYTT 2013-07-27  Foton år 2013, från Bengt-Göran Liljedahl, Ekeby
NYTT 2012-03-30  Läget klarlagt genom Nils Persson, Tågarp.
ANM. 2012-03-30  Med detta är alla flygfyrar lägesbestämda! /Bo Ju.

Berättelse av Nils Persson, Tågarp

Nils Persson, Tågarp, minns fyren från sin barndom. Han bodde då i en gård nära fyren. Fyren stod på gravkullen precis öster om Rönnebergagårdens lantbruksbyggnader. Nils tyckte det var konstigt att de byggt den på en gravkulle. Fyren lyste starkt och störde en del med sitt ljus på natten.

Fyrmasten var av trä och riktigt hög, och hade klätterpinnar på en sida. En dotter till dåvarande jordbrukaren på Rönnebergagården var så djärv att hon klättrade upp i masten. Nils tror att fyren inte fanns kvar efter kriget.


Jag frågade Nils om Karl Lignells foto stämmer med Rönnebergafyren, se › längst ner. Han sade att masten på fotot liknar den i Rönneberga, men den stämmer inte riktigt. I Rönneberga var det bara stegpinnar på en sida, och det var nog inga stag. - Men nytt foto på kullen idag och uteslutningsmetoden tyder på att Lignells foto är från Rönneberga!

Foton av kullen år 2013

Bengt-Göran Liljedahl, Ekeby, var i Rönneberga 2013-07-21 och kollade kullen och tog bilder. Han berättar:

"Kullen som fyren stod på var kraftigt beväxt med ogräs, så det enda som syntes var ett fäste för fyren, samt jag fann en bit av elkabeln som fyren har drivits med. En av bilderna är tagen rakt mot Bulltofta, om man förstorar bilden ser man reaktorerna i Barsebäck."

Kullen där fyren en gång stod. Rönneberga gårds byggnader i vänsterkanten. T.h. rester av fästen för fyrmasten.
Kullen liknar den kulle som finns på gamla fotot, längst ner på denna sida!
 

Utsikt från kullen mot söder, Rönneberga gårds byggnader i högerkanten.   T.h. detalj där man skymtar Barsebäck långt borta
 
 

Kartor

Fyren finns med på flygkartor från 1930-talet, men inte på Luftfarts­styrelsens Översiktskarta 1944, vilket stämmer med Nils Perssons minnesbild. Orsaken kan vara att det blev förvirrande många ljusfyrar runt Bulltofta.

Fyren fanns på Rönneberga kullar, som är en markant höjd i landskapet (100 m.ö.h.) och är en vacker utsiktsplats med många forntida gravkullar. Det finns flera foton på Internet, se länkar nedan.

RAÄs Fornminnessök har många fornminnen/gravhögar här, men ingen notering om betongfundament.
1. Google Maps. F= Fyren, på 1930-talet, R= Rönnebergagården


 

2. Generalstabskarta hos Postmuseum arkiv. Foto Bo Ju 2012-02-01
    Vägar lite osäkra, och har tillkommit en öst-västlig i norra delen.

3. Omgivningen, Google Maps.  F= Fyrens plats, på 1930-talet.
    K= Vadensjö kyrka,  R= Rönnebergagården.

 

4. Detalj ur flygkarta 1936, med grov position för fyren, och höjd 130m. Kan vara 100(kullens höjd) + 5(gravhögen) + 25(masten)

 

5. Översikt Google Maps.  
    L= Landskrona, K= Vadensjö kyrka, F= Fyrens plats.

 

Sevärt, länkar, bilder

Foto från Karl Lignell. Liknar masten i Rönneberga

Karl Lignell var chef på Bulltofta flygplats och tog många fotografier, bl.a. på flygfyrar i Skåne och Västkusten.
En del vet vi ännu ej platsen för. Det gäller fotot nedan, från SFF Fotoarkiv.
Enligt Nils Persson så liknar det fyrmasten i Rönneberga, men stämmer inte i detaljer.
  › Bildfråga 4 (se bild G längst ner)Uppdaterad: 2013-07-28, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.