• Flygfyrar Gbg-Malmö       | Fyr 128 Svedberga

Flygfyr 128 Svedberga, Höganäs

Innehåll: 1.Läge och rester.  2.Kartor.  3.Vinterbilder.  4.Höganäs flygfält.  5.Höganäsbilder.  6.Mjöhultsboken.  7.Bildfråga.  8.Länkar
  NYTT 2019 aug: bild på VOR,DME SVEDA

1. Läge och rester idag

Svårt bestämma läget exakt från kartor och flygfoton - Koll med GPS behövs!
WGS84: N 56° 9' 56", E 12° 42' 15"
WGS84, Decimal: 56.1656, 12.7044
RT90: 6230708, 1307391

Flygfyren låg på toppen av Svedberga kulle, som idag är ett populärt strövområde.
Det finns ett betongfundament på toppen. Efter flygfyren har det stått ett luftbevakningstorn där.
På plattan syns ett trekantigt märke från luftbevakningstornet. Kanske använde det fyrens mast? Jfr foto längst ner.

Några bilder:
En sommarbild av det sex-kantiga betongfundamentet. Det brukar stå en sittbänk här, se nedan. Foto Sverker Justusson.


Detalj som visar att masten varit av trekantig typ. Man ser de avsågade bultarna i hörnen:
Vi hittade dock inte några öglor eller annat för infästning av stag.

 

2. Kartor

Översikt och detalj från Google Maps. OBS! Det har skett förändringar i skogen, röjning m.m.
Svedberga: M= Mjöhult by,   F= Fyr,   P= P-plats, med stig till toppen. (x= här trodde jag först att fyren fanns).
 Höganäs:   H= Höganäs Museum,  A= Höganäs flygplats,  V= Vattentorn,  S= VOR Radiofyr SVEDA,  D= Djuramossa, Beredskapsmuseum.
   
 

3. Vinterbilder från Svedberga flygfyr

Från P-platsen på västra sidan finns en promenadvägen upp till Svedberga kulle, som höjer sig 50 m över omgivningen.
Resterande foton nedan av Bo Justusson.


En vinterbild av det sex-kantiga betongfundamentet.


En del skog har huggits ner runt kullens topp, så nu har man god utsikt.


Svedberga kulle blev naturreservatet 1984. Länsstyrelsens informationsskylt anger att geologiskt är det grus och sand, en s.k. drumlin, från istidens slut.
Det står även en del om gamla odlingslandskapet. Men, ingenting om flygfyr och luftbevakningstorn!

 

 
4a. VOR, DME radiofyr SVEDA

Det finns en VOR-fyr 500m söder om Lerberget, öster om landsvägen. Foto av Mats Hylén, HD.
Från artikel • "Fyren som stoppar vindkraft", Helsingborgs Dagblad, HD 2006-08-21
Anm. Fyren fanns kvar 2019. DME-antenn t.h.     (• Sparad pdf-kopia)

4b. Flygfoto och vinterbilder från Höganäs flygplats, ESMH

Det är Nordvästra Skånes Flygklubb som har sin bas här.
Först ett sommar-flygfoto hämtat från klubbens webbsida.
Flygstationen syns nedåt höger, vattentornet uppåt vänster.


En av hangarerna och klubbhus motorflyg. Foto Bo Justusson.


Den större hangaren. Den lär vara flyttad från Berga gamla flygplats i Helsingborg (?).


Vind-T med flyplatsens identitet ESMH och radiofrekvens 123.55 MHz.


Vindstrut och vattentorn i bakgrunden, och en närbild av Höganäs vattentorn. T.h. gamla vattentornet.
   
 

5. Höganäs - stengods, kolgruva, gruvjärväg

Höganäs hade en av Sveriges få kolgruvor öppnades 1797 och stängdes 1961.
Här fanns en av Sveriges tidigaste järnvägar, en gruvbana.
Man producerar de välkända Höganäskrukorna i stengods.
De viktigaste produkterna idag är olika specialmaterial, metallpulver, sintergods m.m.

Här bild av en gammal gruvvagn, som står uppställd i Höganäs C, vid rondell.
Bilden t.h. med gruvlave och tåg är från Höganäs-Wrångarp modelljärnväg - utsökt anläggning och webbplats!
 
 

6. Mjöhultsboken

Mjöhult samhälle ligger 7 km öster om Höganäs, och nordväst om Svedberga kulle, på vilken flygfyren en gång stod. Bygdens historia finns beskriven i "Mjöhultsboken" som gavs ut 2004. Ett kapitel är om "Svedberga", och där skriver man en del om flygfyren:
 
  ..."På högsta punkten, Solbacken, byggdes 1931 en flygfyr, som vid krigsutbrottet 1939 släcktes, för att återigen tändas vid krigsslutet 1945. I augusti 1949 hade fyren spelat ut sin roll i radarns tecken och släcktes för alltid. Senare hade försvaret ett utsiktstorn på platsen, men detta revs på 1990-talet"...
 
Generalstabskarta 1954, stjärnan är symbol för flygfyr.
Järnväg
Järnvägen på kartan gick från Höganäs till Kattarp där den anslöt till Västkustbanan. Den öppnades 1885 och fick stor betydelse för trakten genom persontrafik och transporter av industriprodukter från Höganäs och jordbruksprodukter från Mjöhult, främst sockerbetor och potatis. Även för turismen fick banan betydelse, sedan den år 1910 förlängts till Mölle. En tid gick det direkttåg från Berlin till Mölle!

Efter andra världskriget konkurrerades många småbanor ut av lastbilar, bussar och personbilar. Trafiken på banan minskade successivt, men de sista spåren revs upp så sent som 1997. Idag är det en cykelbana på gamla banvallen.

Foto ur boken: Mjöhult station kring år 1900.
 
Andra världskriget
I boken finns mer om flyg genom minnen från kriget, bl.a. att bombplan från England på väg till Tyskland passerade Skåne på låg höjd, och man hörde dem om kvällarna. De besköts pliktskyldigt av svenskt luftvärn, vi var ju neutrala.
Ett Lancasterplan som blivit skadat i Tyskland störtade i närheten, i Laröd.
 
Beredskapsmuséet i Djuramossa
En kustartillerianläggning finns bevarad i Djuramossa. Där finns många kanoner, befästa värn och museum, se Länkar nedan.

Muséet ligger mitt emellan Höganäs och Helsingborg, se karta ovan.

Bild: Kanonvärn i Djuramossa under beredskapstiden, foto från deras webbplats.
 


7. Bildfråga - Foto från Svedberga kulle?

Karl Lignell var på 1930-talet chef för Bulltofta flygplats i Malmö. Han var mycket engagerad i utvecklingen av flygfyrarna, genom tester i Skåne ( › Länk ) och uppförande av fyrar i Skåne och på Västkusten.

I Svensk Flyghistorisk Förenings stora fotoarkiv (över 100 000 bilder!) finns många som tagits av Karl Lignell. De som är på flygfyrar har jag gått igenom och lyckats identifiera plats för i flera fall.

För fotot nedan är platsen fortfarande okänd, men av alla fyrplatser jag kollat via kartor och foton så verkar Svedberga mest sannolik. Fotot visar att fyren står på en kulle med betesmark och har granskog i bakgrunden. Ett liknande torn fanns för › flygfyr 125 norr om Lund
Vegetationen på Svedberga har dock ändrats flera gånger under de senaste 100 åren.

KOLLA! - Notera att det går två vajrar för stag ner till en stor sten,
så ett sätt att kolla min gissning är att se om det finns en stor sten med två borrhål för öglor för stag.

Och hittar du stenen så vill jag hemskt gärna få ett nytt foto från samma vinkel!

Foto hämtat från SFF Fotoarkiv - "Plats okänd". Fotot var snedtaget och jag har vridit det så att masten är lodrät.

8. Länkar, sevärtUppdaterad: 2012-01-23, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.