• Flygfyrar Gbg-Malmö fyr 133 Hylteråsen, Falkenberg | Avtal

Avtal för fyrvaktare vid Hylteråsen flygfyr, Kungsbacka

Michael Andersson, Kungsbacka, har kopierat avtal som hans morbror Anders Olsson (f.1916) haft för skötsel av flygfyren i Hylteråsen. Ersättning var 25 kr/månad då fyren var i drift, och 10 kr/mån annars.

Fyren har varit släckt under Andra Världskriget, men det fanns rutiner för att tända den vid behov. Detta gjordes genom telefonsamtal till fyrvaktarna.

Avtalen längst ner visar på de omorganisationer som skedde med bl.a. en särskild Luftfartsstyrelse från 1945.

Bild 1. Avtal som Tillsyningsman (TM) för Anders Olsson, Nordbyvalda, 1944
 

Bild 2. Instruktion för flygfyrens skötsel.
En viktig uppgift var att byta trasiga lampor. De var på 1500W!
Bilder finns på webbsida om › Renovering av Norrtäljefyren
     
 

Bild 3. Under Andra Världskriget var fyrarna normalt släckta
        Instruktion om tändning av fyren efter telefonsamtal:

Bild 4. Blankett Rapport M 1. Den skulle användas för rapporter från fyrvaktaren.

Bild 5. År 1944 överfördes fyren till Göteborg-Torslandas distriktsförvaltning.
        Underskrivet av chefen C.Ljungberg och av Gösta Sundén, som skötte fyrlederna.

Bild 6. År 1945 bildas Luftfartsstyrelsen som särkskild myndighet.
        Tidigare handhades luftfartsfrågor av Järnvägs- och luftfartsbyrån
        inom Kungl.Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.Uppdaterad: 2013-03-28, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.