• Flygfyrar Oslo-Gbg-Malmö     | Fyr 138 Strömstad

Flygfyr 138, Strömstad

NYTT 2013: Namn på tillsynsman. / Gammalt foto av fyren, stämmer med ritningen från 1942.

Fyrens läge

Fyren fanns på Röseberget, 1 km söder om Strömstads järnvägsstation.
Lat, long WGS84: 58.9279, 11.1732
RT90: 6543211, 1233465

- Sven-Erik Davidsson, Mölnlycke, minns att fyren stod på berget vid södra infarten till Strömstad, på berget finns det idag en telemast. Han har också hittat en utsökt ritning för ett 7 m högt betongtorn, se nedan!

- Peter Birgersson-Dafteryd, Strömstad, minns att det fanns ett betongtorn på Röseberget, åtminstonen fram till 1970-talet, möjligen till mitten av 1980-talet. Han har hittat en tidig karta i Strömstad kommuns arkiv med fyren inprickad! Och sedan har han varit på platsen och fotograferat. Det syns inga rester av flygfyren, ty telemasten har uppförts på samma ställe.

- På sjökortet nedan, från 1940-talet, ser man en markering för flygfyren på Röseberg: "Aero".

NYTT: Tillsynsman var Niklas Albin Abrahamsson, f.1878 d.1974, N.Bergsgatan 4.

T.h. Notis ur personaltidningen Vindstruten nr 13 1953, via Sven-Erik.

 

Foto av flygfyrens betongtorn


 
Foto efter att strålkastaren tagits bort. Fotograf är Terje Fredh som arbetade på tidningen Bohuslänningen, och har fotograferat främst under tiden 1952-1991.

Fotot finns i Bohusläns museum arkiv och ligger digitalt på Internet:

› Digitalt Museum

där många muséer finns med och man kan hitta mycket spännande!

Sökordet "flyg" gav cirka 1460 bilder vid mitt test den 2013-05-28, t.ex.
- Postmuseet med många foton från 1930-1940-talen, nattpostflyg, flygplan m.m.
- Upplandsmuseet med många foton från Uppsala flygflottilj
- Nordiska museet, kläder, autogiro m.m.

Ritning till betongtornet från 13/5 1942

Via Sven-Erik Davidsson, Mölnlycke. Texter:
    "Principritning över 7,0 m fyrtorn av betong å Röseberg vid Strömstad."
    "CEMA Konstgjuteri. Kontrakt ljusfyrar sep. 1942. Klara i nov."
    "TDA 3,5 m hög, STD 7,0 m hög." - en jämförelse av tornen i Torslanda och Strömstad.
    "Granskad: G.Sundén. Koordinat: X 65433, Y 12335."

G.Sundén är Gösta Sundén, Luftfartsverket, som ledde utbyggnaden av flygfyrarna.

Liknande betongtorn för flygfyr finns bara på två andra platser:
› fyr 144 Simpnäs och › Torslanda, angöringsfyr.

Kartor

Sjökort hämtat från C.B. Erikson,
Svensk Kusthandbok, del 1, 1948.

Fyren är markerad på Röseberg: Aero (Tf.)

Äldre karta från Strömstad kommuns arkiv - via Peter Birgersson-Dafteryd.
Fyren finns tydligt markerad på toppen där det idag står en radiomast.
Markering: cirkel plus text "Fyr", inuti fyrkant för staket.
På NV bergstoppen finns triangelpunkt och fornröse.

Översikt från Google Maps
F= Flygfyrens plats, idag radiomast.   X= var en alternativ plats på NV toppen, innan kommunkartan!
   
 

Foton tagna av Peter Birgersson-Dafteryd, 2012-02-28

Telemasten och dess fundamentUtsikt söderut från Röseberget, kvällsbild. (klicka för större bild)

Sevärt, länkarUppdaterad: 2013-07-13, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.