• Flyg • Flygplatser • Jönköpings gamla flygplats | Stjärnflygning

Flygtävlingar: Stjärnflygningar till Jönköping på 1930-talet

Flygdagar
På 1930-talet var flygning den allra modernaste tekniken. Flygdagar och tävlingar arrangerades - med stort intresse och stor publik.

Vanligt innehåll:
- ankomst av flygplan från Stjärntävling,
 planen ställdes upp nära åskådarna.
- formationsflygning av militärplan.
- konstflygning.
- jakt på småballonger.
- tävlingar: gissa höjden m.m.

Ovanligt: biljakt efter friflygande
observationsballong från A6.

Flygrutter 1936 till Jönköping:

Stjärnflygning - målsättning och domare
Piloterna skulle dels navigera och ankomma på sekunden rätt, dels landa och stanna vid ett landningsmärke, på metern när.

1936 Domare ing. Lundborg och Adell.
Foto SvD, via SFF.

  - Klicka för större bilder!

1935 Sparmann-jagare passerar domarna

Sparmann-planet kraschade vid den följande flyguppvisningen. Piloten Lambert-Meuller var för sen med att går ur en spinn. Men blev oskadd!
Tävlingsregler, i Program 1936


• Flygdagsprogram 1936, pdf, via JIF
- med mer om piloter, flygplan, maxfart.


Resultaten blev publicerade även i Dagen Nyheter Stockholm!

1934 Flygdag i Jönköping
Den hade 10.000 åskådare, enligt DN den 22 okt, artikel "Furir från Ljungbyhed flög nästan prickfritt". Här reultatlistan:

1935 Flygdag i Jönköping
Fler än 30.000 besökare enligt Holger Ledung, i "Svensk flyghistoria under 1900-talet" SFF 2003, sid 96-97.

Resultatlistan i DN 26 aug 1935, avskrift:
 "15 maskiner startade i stjärnflygningen, vilka samtliga anlände och landade. Fyra av dem hade emellertid passerat på sidan om mållinjen, varför de icke kunde komma i fråga vid den slutliga poängbedömningen.

1) Vinnare av stjärnflygningen blev ingenjör Folke Simonsson, Vänersborg, vilken startade för Aeroklubben i Göteborg, på Moth. Han hade för ankomst 0 prickar och för landning 6,5. Såsom förste pristagare får han inteckning i Jönköpings flygklubbs vandringspris med 3 poäng.

2) Andre man blev löjtnant A. G. Wenzer, som även startade från Torslanda, på Heinkel. Han hade även prickfri ankomst, men 13 prickar för landning och får inteckning i vandringspriset med 2 poäng.

3) Tredje pristagare blev löjtnant Sven E:son Uggla på Sk 10, som startade från Ljungbyhed, med 9 prickar för ankomst och 6,5 för landning. Han får inteckning i vandringspriset med 1 poäng.

Närmast i ordningen kommo:
4) löjtnant Naeslund, Ljungbyhed, Sk 10, med 20,5 prickar.
5) hr R. Köhnke, Malmö, på Moth, 21,5
6) löjtnant G. Seth, Ljungbyhed, Sk 10, 24
7) löjtnant T. Jacobsson, Ljungbyhed, Sk 10, 35
8) dir. Gösta Fraenckel, Göteborg, Moth, 37
9) fänrik Ivar Strokirk, Ljungbyhed, Sk 10, 37½
10) trafikflygare Alex. Widell, Allers flygklubb, start från Torslanda, på Moth, 45½ "

• Hämtat från rolig artikel i DN månd 26 aug 1935, skriven av "Bang", Barbro Alving:

 
1936 Flygdag i Jönköping
Resultat av Stjärnflygningen
ur DN 24 aug 1936, utdrag:

Flygplan som deltog - privatplan och skolflygplan

Deltagande plan var skolplan från Ljungbyhed, Sk 9 och Sk 10,
och olika privatplan. Nästan alla dubbeldäckare.
Många finns bevarade på Flygvapenmuseum, FVM.

Se även • Foton från flygdagarna i Jönköping, från SFF

En deltagarlista med flygplan, startplats, maxfart, finns i
• Flygdagsprogram 1936, pdf, via JIF

Sk 9, DH60 Moth
  • Sk 9, de Havilland 60T Moth Trainer - FVM

- Klicka för större bilder -

Sk 10, RK 26
  • Sk 10, RK 26, Raab Katzenstein 26 Tigerschwalbe - FVM

Heinkel HD 35
  • Heinkel HD 35, Sk 5 - FVM


Sparmann-jagare - i Jkpg 1935, havererade!
  • Sparmann S 1-A - FVM, Magasinshangaren
  • Sparmann S 1-A - Wiki, sv
  Anm. Planet var lågvingat men hade inte fribärande vinge.
  Det hade vajerstag på undersidan, som gick via landningsstället!

Avro 616 Avian
 
JFK hade en Avro Avian, som tragiskt havererade 1939.
• Avro 616 Avian - Wiki, enSidan uppdaterad: 2020-01-02, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @