• Radiofyrar Göteborg Radio

Göteborg Radio - för sjöfarten

Radiotekniken var ny i början av 1900-talet, och inom sjöfarten insåg man tidigt nyttan av radion för kommunikation mellan fartyg och land. I Göteborg öppnades "Göteborgs gnisttelegrafstation" år 1911 med en gnistsändare på 16 kW för telegrafi på långvåg.

Anläggningen fanns vid Nya Varvet på "Gnistängen" åren 1911-1948. Den byggdes succesivt ut med nya radiosystem varav en del placerades på andra platser för att inte störa varandra, bl.a. en stor anläggning i Vallda.   För mer info se
  • Vallda Radiostation - Bilder och Teknik, av Lars Henriksson
  • Göteborg radio, Wikipedia
  • Radiomuséet, Göteborg

Även flyget: Göteborg radio användes även av flyget, t.ex. så berättar Marshall Lindholm om kurirflyget med DC-3 under andra världskriget: Man siktade mot radiofyren vid Smögen och tog kontakt med Göteborg radio när man kommit innanför svenska territorialgränsen.

Den tidiga radiotypen gnistsändare användes från flygplan under första världkriget för artilleri­eldledning. Man hade bara sändare i planen. Metodiken beskrivs detaljerat i kap 9 i boken "Biggles i strid" av kapten W.E. Johns.
 

Göteborg radio. Stationsbyggnader och 80-meters mast på Gnistängen vid Nya Varvet, i aktiv tjänst 1911-1948.
Interiör från stationsbyggnaden på Gnistängen år 1912.
Båda bilderna från Wikipedia.
Fyrar och radio för flyg och fartyg

Den optiska flygfyren i Vallda låg på Hylteberg (Hylteråsen) och hade en roterande strålkastare. Flyget utnyttjade även radio och markpejl från 1930-talet. Efter andra värlskriget ersattes ljusfyrarna helt av radiofyrar längs luftlederna och ombordpejl i planen.

Luftfartsenhetens flygkartor hade redan på 1930-talet markeringar för rundradio- och kustradiostationer, bl.a. Grebbestad, Skärhamn, Hällevik, Gotska Sandön, Örskär. Här en karta från 1944 (back-tangent tillbaka!):
• Översiktskarta 1944


I närheten av flygfyren i Vallda fanns den stora radiostationen i Vallda 1946-1994. Här nedan en artikel av Lars Henriksson, Ljungskile, om utbyggnaden av kustradion för sjöfartens behov, se även sidan
• Vallda Radiostation - Bilder och Teknik, av Lars H
med bl.a. "flygbilder" uppifrån masterna.


Kustradiostationen i Vallda, foto från Lars Henriksson artikel, större bild nedan.

"Kustradiostationen i Vallda" - artikel av Lars Henriksson
  från boken "Vallda - kulturbygd med gåtfullt förflutet", länk nedan.

    "För att förbättra möjligheterna att kommunicera med fartyg till sjöss, byggdes i slutet av 1940-talet upp ett kustradiosystem på västkusten. Sändarstationen förlades till Lerkil medan mottagarstationen placerades i Onsala.

   Första sändningen skedde med en provisorisk anläggning 1946, men redan två år senare var den stora sändarstationen klar. Den bestod, förutom av nödvändig elektronik, av ett avancerat antennsystem som bars upp av sex höga master. När denna sändare togs i bruk och då den tio år senare byggdes ut med tre master och motsvarande antenner, var den unik i världen. Genom sin sändarstyrka och mycket goda riktningsförmåga kunde den hålla kontakt med fartyg över hela världen.

    I stationsbyggnaden i Vallda var huvudsakligen teknisk personal verksam. Telegrafisterna arbetade i Onsala, som mest ett 70-tal. De första åren skedde kommunikationen huvudsakligen med morsetelegrafi men gradvis gick man över till telefoni. Den högsta masten i Lerkil användes för ren kustradiotelefoni mellan land och fartyg eller mellan fartyg.

    I början av 1980-talet hade tekniken för satellitkommunikation utvecklats så långt att den kunde användas för fartyg och för att ytterligare förbättra sina förbindelser öppnade Telia 1986 sin första fjärrkontrollerade fjärrstation i Panama. Denna station har sedan följts av flera och allt eftersom blev behovet aa det stora och tunga antennsystemet vid Lerkil allt mindre.

    Idag har masterna monterats ner och det är inte mycket kvar som minner om världens i sin tid modernaste radiostation. Den sörjs bland andra av många hemmafiskare som förlorat många goda hållpunkter för sina fiskemäj."

Kustradiostationen i Vallda, foto ur Lars Henrikssons artikel.

Lars Henriksson berättar vidare:


"I min ungdom praktiserade jag sammanlagt nästan i ett år på Vallda radiostation. Det var verkligen ett himmelrike för en kille som mig, sändareamatör och allt. Jag har f.ö. fortfarande kvar signalen SM6EBQ.

Jag vill nämna att min far var telegrafist på Göteborg Radio, liksom ett tiotal av våra dåvarande grannar. Kungsbacka stad hade nämligen reserverat tomtmark där personalen på den nyöppnade kustradiostationen kunde bygga egnahem om de så önskade. Mina föräldrar hörde till dem. Telegrafisterna var placerade på mottagarestationen i Onsala, sex km söder om Vallda."

Karta

Översikt från Google Maps:  F=Flygfyr, fundament kvar,  J=Kungsbacka, Järnvägsstationen.
L= Vallda sändarstation, Lerkil, ej kvar  O= Onsala mottagarstation
R= Råö Rymdobservatorium, radioastronomi

Sevärt, länkar

Uppdaterad: 2013-08-05, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.