• Radiofyrar Vallda kustradiostation, Lerkil

Radiostationen i Vallda, Lerkil - Bilder och Teknik
  - av Lars Henriksson

Göteborg Radio hade sändar- och mottagarstationen på Onsalahalvön för kommunikation med fartyg i Sveriges närhet och världen runt. Stationen var aktiv mellan 1946 och 1994. Här visar vi bilder från sändarstationen i Vallda, tagna av Lars Henriksson, och kartor av Bo Ju.
Se även min sida: • Göteborg Radio - för sjöfarten.

Radiostationens byggnad och sändarsal


T.v. foto av byggnaden och mast 1c, 1b, 1a taget från marken.  T.h. Foto av byggnaden uppifrån mast 1a, närmast byggnaden. Fotograf Lars Henriksson,
 

Foto taget i stora sändaresalen, där man ser kortvågssändare av fabrikat Marconi på vänster sida.
Till höger står sändare för långvåg och gränsvåg.
Längst bort en fartygsmodell från Reuters rederi, som en gång fanns i Kungsbacka.
  (Anm. Gränsvåg är ett frekvensband mellan långvåg och mellanvåg, som används för marin kommunikation, se nedan)

Klättra upp i masterna

Lars: "Övriga foton är taget från toppen av en av nio kortvågsmasterna. Det var egentligen inte tillåtet att klättra i master utan ett speciellt certifikat. Masterna var, om jag inte minns fel, 76 meter höga. Men efter ett ständigt tjatande släppte en av de snälla teknikerna upp mig och praktikantkollega i en mast en dag när chefen och de flesta andra var frånvarande. Som tur var hade jag kameran med mig den dagen."
Foto av stegen upp i masten, med raden av skyddsbågar.

Masterna var placerade så att signalerna kunde riktas in

Lars: "De nio kortvågsmasterna var placerade i tre rader med vardera tre master. Raderna var i sin tur placerade som ett Y med 120 grader mellan "benen". En rad med tre antenner bar upp två antenngardiner mellan sig. I varje antenngardin fanns tre antenner typ stackade dubbla dipoler.

Genom att kortsluta en sida av en stackad dipolantenn fungerade denna sida som reflektor till den motstående sidan som man då använde att sända med. På så sätt kunde telegrafisten välja sex olika antennriktningar för sändaren. Efter att fartyget i samband med anropet angett vilken antennsektor det befann sig i, kunde telegrafisten på Göteborg Radio öka signalstyrkan mot fartyget betydligt genom detta.
"

Foto av antenn som hängde mellan masterna.


Karta som visar antennernas placering. Ekonomisk karta från Lantmäteriet Historiska kartor, tillägg av Bo Justusson.
Jag tror att Lars klättrade upp i mast 1a. och antennfotona ovan är mot mast 1b, och 1c skymd bakom.

Utsikt från masttoppen

Foton från masttopp - de är som flygfoton!
Foto nedan: från mast 1a mot NO med mast 3b och 3c.


Foto nedan: från mast 1a mot ONO med mast 3c.


Foto nedan: från mast 1a mot NNO med mast 3b.

"På fotot nedan syns en tionde fackverksmast som inte smalnar av mot toppen. Det är antennmasten för den viktigaste gränsvågsfrekvensen, 2182 kHz. Masten är stagad och står på en isolator. Hela masten fungerar som antennelement."
  Anm. Gränsvåg är ett frekvensband mellan långvåg och mellanvåg, som används för marin kommunikation, se: › Frekvensband, Wikipedia.

Våglängd = c/f = 300 / 2.182 (f i Mhz) = 137.5 meter. Om masten är en dipol med halva våglängden så cirka 137.5 / 2 = 67 meter hög, ev. några % mindre.
Foto nedan: från mast 1a mot N med mast GV.

Vad finns kvar idag?

Masterna är nedmonterade och kvar finns endast fundamenten. De syns ännu tydligare i flygfoton hos eniro.se och hitta.se
› Klicka här för gamla kartan i sidofönster. Byggnaden för sändarstationen finns kvar. Användning idag?
Karta via Google Maps. 1,2,3= Fundamenten för masterna, G= fundament Gränsvågsmasten, R= Radiostationens byggnad.

Sevärt, länkar, seUppdaterad: 2010-08-25, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.