• Radiofyrar RDF, ADF, Radio compass

Radio pejling - RDF, Homing, ADF, Radio compass

  RDF = Radio Direction Finding = Radio-pejling
Loopantenn, manuell vridning
Radiopejling från flygplan utvecklades successivt under 1930-talet. Först hade man loop-antenner som vreds manuellt till riktning mot radiostation.
Antennen vrids med ratten i taket.

Radio­operatören satt i kabinen i denna Ju-52.
Anflygningsinstrument.
  Homing instrument. Left-Right indicator.
Sedan kom homing indicator med en nål som visade om man låg till vänster eller höger på riktningen rakt mot radiofyren. Dessa fanns i mitten av 1930-talet, här från RCA, Telefunken, Bendix.

Under andra världskriget hade P51 Mustang ibland en homing radio med fast antenn (loop eller två upprätta). Denna kopplades till pilotens hörlurar med A/N-ljud.
  RCA     P53N

Bendix
Fjärrkontroll för pejl
Telefunken P 53N som hade fjärrkontroller via vajrar, så att både radio och loopantenn kunde skötas från andrepilotens plats. Se sidan • Pejl i Ju-52.

En funktion hos P 53N var homing indicator (Zielkursanzeiger).

Svenska flygvapnet använde liknande pejlar från Telefunken i flygplanen B3 och T2, se
• Arboga Elektronikhistoriska Förening - FRP I

OBS Tyska plan hade ofta en riktningsindikator för fjärrkompass, som liknar men har magnetisk bas.
Se nedan och på Ju-52-sidan!
Telefunken P 53N
 
Runda visarinstrument. Radio compass.
I slutet av 1930-talet utvecklades runda indikatorinstrument som visade riktningen mot en radiofyr.

Instrumenten t.h. är från Bendix och fanns bl.a. i Douglas C-47, dvs DC-3 i militär transportversion. Det lilla för piloten, det stora för navigatören. Kontrollpanel SCR-269-C System.

Från: • www.propellor.tv - "C47 Communications"
 

 
Automatisk vridning av antenn.
  ADF - Automatic Direction Finding.

På 1930-talet kom servomotorer som automatiskt vred loop-antennnen mot radiofyren.

Men det dröjde nog innnan tillräckligt bra system utvecklats och kommit i mer allmänt bruk.

Bild t.h. "Peiler Spez. 173N, mit automa­tischen Funkbeschicker und Projektions­peilkompass"

från Fliegerhandbuch (1936) och med text "Automatische Funkbeschicker werden in verschiedener Ausführung für beide Peilgeräte und für alla gangbaren Peilkompasse von den Firmen Plath und Telefunken hergestellt."

Vridning blev förstås lättare att klara när antennerna blev mindre och sattes i skyddskåpa, se nedan.
Kombinerad teknik. RMI.
Under andra världskriget kombinerades automatik och runda visarinstrument och användes i bombplan och transportflygplan, se bilder ovan för C-47.

RMI - Radio Magnetic Indicator
Senare skapades instrument som kombinerade med magnetisk kompass, och även med två visare för två radiofyrar, Radio Magnetic Indicator, RMI.

I en RMI vrider sig kompasskivan så att planets riktning visas rakt upp.
RMI-bild från Wikipedia resp. FV Nav-handbok.
 
Antenner - allt mindre
Stora yttre loop-antenner behövde vara starka för att tåla höga farter.

I slutet på 1930-talet kom tekniken med skyddskåpa runt antennen. Här en bild med Nelville Chamberlain 1939, Lockheed Electra med kåpa för antenn.

Nästa steg var att förse loopen med en ferritkärna. Då kunde antennan göras mycket mindre.

  Loop-antenn med skyddskåpa, här uppskuren.
 
T.v. Loop-spole på ferritkärna, var mycket mindre!
T.h. Loop-spole för ADF i 29 Tunnan.
 

Chamberlain 1939, Lockheed Super Electra 14, med loop-antenn i kåpa.
Moderna ADF-antenner
Idag används helt fasta antenner där man har två vinkelräta spolar med ferritkärnor. De mottagna radiosignalerna blir i princip sinus och cosinus för vinkeln mot sändaren. Med en digital krets omvandlas det till sändarriktning!


Bild t.h. ur boken Aerospace Engineering Desk Reference, av Howard Curtiss, 2009.

Anm. En av de få bilder av det inre av fixed ADF-antenna, som jag hittat. B: Foto sökes!Foton t.h. Bendix King KA42B, fixed ADF antenna.


 
Liknande instrument - Magnetisk fjärrkompass
I tyska flygplan fanns ofta en fjärrkompass med riktningsvisare, som liknade radio homing indicator.
     

Med en liten ratt ställda piloten in önskad färdriktning, och kunde sedan lätt se avvikelse höger/vänster. Se sidan: • Magnetisk fjärrkompass


Anm. Benämningen "radio compass" har inte magnetisk kompass inbyggd, utan anger bara att det är en visare för radio pejl.
Liknande instrument - RMI och föregångare
Det är ibland svårt att bara från utseendet av ett instrument i cockpit avgöra dess funktion. Likartade visartavlor kan matas med olika data.

 1. Magnetisk lodkompass, smala pilen pekade i planets färdriktning, breda pilen kunde vridas till önskad kurs.

  2. Radio compass, visaren pekar mot radiofyren relativt flygplanets längdaxel (rakt upp). Botten­tavlan kan i en del system vridas lite t.ex. vid rak anflygning och kompensering för sidvind.

  3. RMI, pilarna pekar mot två olika radiofyrar, kompasstavlan vrids magnetiskt så att planets kurs visas rakt upp.
  Magnetisk lodkompass:
 
  Radio compass:
 
  Radio magnetic indicator:
 

Länkar. Referenser


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2019-08-08(bara puts). 2013-09-03.