• Radiofyrar Radio,pejl Ju52

Radio och pejl i Junkers Ju-52

Junkers Ju-52/3m var tre-motoriga plan som användes av ABA och finska Aero Oy på 1930-talet. De var de första trafik­planen hos oss som hade radiopejl i planen.

En tydlig indikator är den runda pejlantennen ovanpå framkroppen. Man kunde pejla mot rundradiostationer och NDB radiofyrar.


Innehåll denna sida:
Bilder från olika cockpit och instrument,
och längst ner bevarade Ju-52 i Sverige.
Vykortsbild av en Ju-52 som lastar post en snöig dag på Bulltofta flyg­plats 1932.

- Från FAMGUS och tugboatlars, länkar nedan.

Pejlantenn/loop ovanför kabinen!
1. De första versionerna av Ju-52
hos ABA och Aero Oy hade en radiopejl som sköttes av telegrafist/ navigatör bakom piloterna.

Här ett foto från det inre av kabinen där man längst bort ser en pejlutrustning av typ Telefunken 173N (ty. Peilempfänger 173N). I taket syns vridhandtaget för pejlramen. Nedanför radion syns några instrument.

Bild 1. Kabin Junkers Ju-52. Foto från SFF Bildarkiv, nr 002-1054959, okänd fotograf.
2. De senare versionerna av Ju-52
hos ABA och Aero Oy hade en radiopejl som sköttes av andre-piloten.
Här ett foto från cockpit med flera intressanta navigationsinstrument:
  - Fjärrkompass, Lorenz instrumentlandning, Telefunken pejl P53N, Lorenz radio.
  - Bilder med dessa markerade, nedanför fotot!

Bild 2. Junkers Ju52/3m g. Foto från SFF Bildarkiv, nr. 002-1075746, okänd fotograf.

3. Vanlig kompass och fjärrkompass
Överst vanlig kompass.
Ovanför ratten riktningsindikator för Askania fjärrkompass.
Nedtill inställning av önskad färdriktning för fjärrkompassen.

Se min sida: • Fjärrkompass

 

4. Ombordpejl Telefunken P53N
Upp t.v. riktningsindikator
Upp t.h. vridning för loopantenn, med gradskiva.
Nedtill Betjäningsapparat.
P53N hade fyra funktionssätt:
  1. Vanlig radio, telegrafi

  2. Pejl - vreds tills minimum hördes i hörlurar. Riktning mot fyren avlästes på vredets skala.

  3. Riktningsvisare mot radiofyr - antennen ställdes vinkelrätt mot planets längdaxel.

  4. Mot radiofyr med ljudsignal A/N morse vid avvikelse, jämn ton om rätt mot fyren.

Se min sida: • Radiopejl P53N

 

5. Lorenz instrumentlandningssystem
T.v. indikator,
t.h. betjäningsappaarat.

Se min sida: • Lorenz instrumentlandning

 

6. Radio - Lorenz Kleinstation
Ned t.v. mottagaren, en tvåkrets tre-rörs apparat, 260-500 kHz, dvs. mellan 1150 och 600 m

T.h. telegrafinyckel, med vred för "Aus", "Empfang", "tonlos Senden", "tönend Senden".

Ned t.h. kan vara hjul för släpantenn?

Sändaren fanns på annan plats i planet. Den var på 20 Watt och hade fyra fasta frekvenser: 333, 327, 322, 500 kHz, som ställdes in med ett litet fjärrvred.

Anm. Även Telefunken har en liknande radio sändare och mottagare.

 

Stora skillnader mellan tidig och sen Ju-52, Aero OY, Finland


Finska Aero OY beställde Junkers Ju-52 år 1932, samma år som ABA köpte. Fyra år senare köpte Aero fler plan och bilderna visar att cockpit då förbättrats en hel del.
- Foton ur John Wegg's bok Finnair, se ref. nedan.

Alla instrument i en Ju-52

Bild ur "Flygboken", 1945, Allhems förlag.

 

Ju52-cockpit hos Arlandasamlingarna

På flygmuséet på Arlanda finns en cockpit från Ju-52.
Det är nog den Ju-52 som försvaret använde för navigations­övningar efter 1945. Instrumenten verkar ha ändrats rätt mycket, bl.a. en Bendix radiokompass.

Den bevarade Ju-52 cockpiten utifrån, foto Bo Ju.
Två fina foton inifrån, tagna av Lars Johnson -
- www.tugboatlars.se, länk nedan.
 

 

Svedinos flygmuseum - En hel Junkers Ju-52/3m, plus en cockpit

På Svedinos flygmuseum finns en stor fin Ju-52, enda i Sverige? Och dessutom en fristående cockpit-inredning gjord av Bengt Hermansson.

Notis av Lennart Berns, SFF Forum 2012-11-20:
"Efter lånvarigt och noggrant arbete har Bengt Hermansson nu färdigställt cockpitinredningen för den Junkers Ju 52/3m som ingår i Svedinos Bil- och flygmuseum i Ugglarp, norr om Halmstad. Alla instrument och reglage är på plats och kan nu avnjutas av besökarna på museet.

Svedinos Junkers Ju 52/3m "Tante Ju" är resultatet av en bytesaffär för flera år sedan där den av Arlandagruppen så förtjänstfullt restaurerade Heinkel HD 35, med svensk beteckning Sk 5, för Flygvapenmuseums räkning, ingick."


Länkar nedan.
Svedinos Ju-52, foto från Svedinos.
Svedinos fristående Ju-52 cockpit, foto Bengt Hermansson.

Referenser. Länkar.


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2013-08-15