• Simulatorer Flygfyrar i X-Plane

Optiska flygfyrar i Norden - addon för X-Plane -

Jag har gjort ett addon-scenery för X-Plane med alla optiska flygfyrar i
Sverige, Danmark, Finland som fanns under 1930-1940-talen.
De som finns inventerade på mina sidor: Flygfyrar i Norden

NY ver 17 april 2019
  ES_Old_Beacons_ver2019a.zip

Du kan flyga i en gammal Junkers F13, med ljusfyrar eller NDB-radiofyrar:
  Ju F13 och gamla fyrar, addon till XP11, engelsk text
  Fler kartor för planering

Bildexempel:
Flygning i Cessna på kvällen i mars, väster om Halmstad
norrut mot fyrarna i Haverdal och Falkenberg - i XP10.
Hur sceneriet gjordes
Sceneriet är gjort i X-Plane World Editor (WED) med dess objekt beacon_airport_big, och med koordinater från mina fyrsidor.

Fyren blinkar vitt/grönt med en blink per 2 sekunder. Rätt nära de historiska fyrarna.

Anm. Flygningen blir intressantare om man i sim ändrar Weather till molnigt och lite turbulens.

Kartor

Översiktskarta Sverige 1944, med ljusfyrarna markerade med * och nummer.
  Ingår även i zip-filen. - klicka för större bild -


Kartor för Danmark och Finland, baserade på GoogleMaps. Finns även med i zip-filen.


2019-03-16 Koll: Ljusfyrarna i Åland-Finland syntes ej. Fixat i ver 1.1!


Flygfyrar i USA för X-Plane

Det finns några på X-Plane Forum, med utvecklade fyr-objekt:
  Forums.X-Plane.org
- 1920s US Airmail Beacon System, by Araneus, fler rutter
- 1940s Lighted Airways, by Bob Denny
För att hitta dem är det enklast att söka i Google(!) på titlarna.
För download av filer måste man registrera sig.

Tidigare version 2019-03-09

Zip-fil med blinkande fyrar för X-Plane 10/11. Med anvisningar Read_Me, karta, bildex.
• ES_Beacons_ver1.1.zip

2019-03-24 Löst problemet att ljusfyrarna i Åland-Finland inte syntes: Man måste ha kataloger för 10x10-grader.
  Döpte om sceneryfil från ES_beacons till ES_beacons_1930s, så att man vet att det är gamla objekt.

Sceneriet är gjort med objekt beacon_mil,
textfiler med koordinater, och programmet Xgrinder.

Bild på beacon_mil, t.v.

Masten liknar inte svenska flygfyrmaster, men
man flyger ju ändå mest i skymning eller mörker.

Blinkningen är lite för snabb och ger vitt och grönt ljus.

 


Synpunkter?

Om du provat så skicka gärna en epost och berätta.
Jag är tacksam för synpunkter och rättelser av fel!

Sidan uppdaterad: 2019-04-17, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @