• Simulatorer • MSFS - Oldtimers | Lockheed Electra

Lockheed 10A Electra i MSFS - Handledning och om Tidningsflyget i Sverige
  Microsoft Flight Simulator - Oldtimer aircrafts, Sweden

Innehåll: Bromma-bilderInstrumentVyer, reglageStarta,landaNDB-nav, SkyvectorSperry autopilotTidningsflygetLänkar

I MSFS
Lockheed 10A Electra, Aeroplane Heaven, 28 euro 1.6GB, hos • Orbx
  Två-motorigt plan. Modellen har traditionella instrument med bl.a. ADF och Sperry Autopilot, Båda var ingenjörtekniska bragder på 1930-talet.

  En L-10 Electra användes av Amelia Earhart vid försöket till Jorden-runt färd år 1937, med tragiskt haveri i Stilla Havet.

• Manual pdf, från Aeroplane Heaven (i ny flik)

• Instruction video från Aeroplane Heaven (i ny flik)


Tillägg (se • Changes_log.txt, 1.2) - Tre modeller:
  1) 1930-tal (VOR,ILS inop.),
  2) Modern med Dataskärm för Avionics,AP, VOR,ILS
  3) Special, Amelia Earharts, tung, VOR,ILS funkar.
- Varvtal och Mixture måste hanteras, utom i MSFS "Easy Mode" AutoMixture

 
I Sverige

Tidningsflyget på 1950-talet leverade kvällstidningar som trycktes i Stockholm till olika flygplatser i Sverige. Man använde tvåmotoriga plan av olika typer, bl.a.
 - Airspeed AS.65 Consul
 - Lockheed 12 Electra Junior
 - Lockheed 18 Lodestar

På museum: • Arlanda Flygsamlingar har Lockheed 12 Electra Junior SE-BXU, och Lockheed 18 Lodestar SE-BZE.

Om Airtaco och Torvald Andersson, se • nedan
Bok: "Högt spel i luften - Tidningsflygarnas historier" av Carl-Adam Nycop

Flygtips: Prova gammaldags radionavigering med NDB ADF. Många NDB är numera borttagna men runt Stockholm finns tre för holding i ILS-procedurer.

Se • nedan, Bromma-Norrtälje via 3 NDB
Där finns även tips om enkel Färdplanering med
• SkyVector.com
 

 
Electra på Bromma, 1936 och idag

Electra vid Bromma invigning 1936
Spanskt plan framför "Stora hangaren". Bild ur • Invigningsfilm
Electra på Bromma i MSFS idag
Framför "Stora hangaren" som nu är terminalbyggnad, med tillbyggnader.

 
Instrument i Electra 10 cockpit     - Klicka för större bilder! -

I huvudsak traditionella instrument och placeringar. Notera dock:

- Landningsställ och klaffar styrs med små switchar. (eller tangent 'G', resp F6up, F7dn ).

- P-broms under instrumentbrädan (eller: Ctrl-Num',')

- Trim av roder med vevar i taket! Dåligt i sim! Använd knappar på joystick!

- Motorreglage: annan ordning än i DC-3?

- Mixture för bränsle, max vid start!

- Autopilot: styr Heading och Altitude-hold. - Lite modernare än Sperry, som höll Heading och Planflykt (eller pitch).

Sim-special:
- Switchar för Startup-setting och Dölja rattar.

- Vred styrs enkelt genom att peka på dem med musen och vrida mushjulet.
- AP-vred Heading: peka i överkant!

 
Vyer,Views, Reglage m.m.- MSFS Allmänna och de i Electra10 (E10)

Styra View i MSFS

- Flytta: Pil-Up,-Ned,-V,-H
- Zoom: mushjulet

- Vrid: Dra musen, H-knapp nere.

- 'End' växlar cockpit/yttre.
Basview för flygning Alt+1
Hitta en bra, och spara som CustomView 1:

- Ctrl+Alt+1, sparar den,
  dock bara i aktiv modell.
- Alt+1, visar den
Radio stack Ctrl+1
InstrumentView 1 i E10

Ställ in frekens:
Peka med mus - vrid mushjulet
På yttre och inre vred.
Magnetos/start Ctrl+2
InstrumentView 2 i E10


Kallstart beskrivs i Manual
och Instruktionsvideo!
Model med Modern Avionics
Gör CustomView för den!

- Ctrl+Alt+2, sparar den,
- Alt+2, visar den
Landställ och Klaffar
har små,knepiga switchar.
Använd G resp. F6,F7-up,dn


Trim görs med vev i taket, uselt i sim! Använd
Num1, Num7 - nose up,dn

Använd Joystick!
Knapparnas funktion kan ses och ändras under flygning:

- 'Esc' - Controls Options - Flik för din joystick - välj ASSIGNED - klicka i Search-by-input-rutan - testa knapp.

Jag har angett knappar för vyerna ovan. Ange då ALL och Välj, Validate, Spara profil via 'Preset-Manager'.
Tangentbord
- Jag använvder Default - då vet man vad som finns.

• Keyboard Commands,
  pdf från FlyAwaySimulation.
Foton, Screenshots
Ej inbggt i MSFS (dec 2012)

I Steam används 'F12',
hitta i meny View-Screenshots

I Windows: Win-key + 'PrtSc'
sparar bild i katalog Pictures/Screenshots

Eller: öppna Paint före.
I MSFS 'PrtSc'. Pause 'Esc'
Byt till Paint, Alt - ''
Paste och SaveAs. - Tillbaka
Drone
friflygande drönare.

Växla till med 'Ins'
Flytta Fram,V,Bak,H: W,A,S,D
Höj,sänk: R,F
Vrid Num-4,6

OBS knapparnas relativa läge.
Smidigare med en gamepad!

Flygtips Öppna bakdörren och flyg in i kabin o cockpit!

 
Starta och landa Electra

Starta, take-off
Enklast om man väljer startplats för planet i banända.
Då startar sim med planets motor igång.

  Motorreglage:
- Mixture på max - dvs röda spakar i översta läge.
- Varvtal på max - dvs vita spakar i översta läge.
- Gas/Thrust låg - dvs grå spakar bara lite upp först.
- Parkeringsbroms AV - spak under motorreglagen, eller Ctrl+Numpad','

- Håll nere hjulbroms - Numpad Decimal (',') eller vald joystick knapp.
- Dra på gas - när varvtal nått 1300rpm släpp bromsen.
- Lätta (take-off) vid 60-80 knop.
- Fäll in hjulen - spak t.v. om motorreglage, eller 'G'
- Stigfart 80-90 knop.

Kallstart
- se Manual och Instruction Video, ovan.
- Checklista, pdf  
Planflykt, Cruise
- Minska varvtal och gas. Mixture Lean.
- Varvtal runt 2000 rpm.
- Fart 175 mph (283 km/h, 153 kts) på låga höjder.

Landa
- Fart 75-85 kts
- Klaffar ut
- Bromsa försiktigt: Numpad ','
- Taxning, styr med joystick-vrid (pedaler).
  Mer korrekt: hjulbromsar V: Num '-', H: Num '*'

Fakta - Säljstart 1935.
Vingbredd 9.6m, Längd 11.8m, Höjd 3.1m
Tomvikt 2930kg, Maxvikt 4760Kg, 2+10 passagerare

Max speed 300km/h, 200mph (175 kt), Cruise speed 283 km/h (153 kt)
Stall speed 75mph (65 kt), Min Landing speed, klaffar 67mph (57 kt)

Maxhöjd 7000m (22,000ft), ingen tryckkabin! Räckvidd 1305 km (705 nm).
Motorer : 2xPratt&Whitney R-985 Wasp Junior SB, 450hp (340 Kw ) var
- Mer fakta, se Lockheed 10 Electra, Wiki

 
Gammaldags NDB-navigering.   Färdplan med SkyVector.

Flygtips:
Flyg Bromma-Norrtälje via 3 NDB
Prova gammaldags radionavigering med NDB och ADF.
Detta var huvudmetod för instrumentflygning, IFR,
  fram till att VOR-fyrar anlades på 1950-talet.
Många NDB är numera borttagna, men runt Stockholm finns tre kvar för holding i ILS-procedurer.
- Fakta om Norrtäljefältet, se • Roslagens flygklubb
Enklast:
Ställ in NDB-frek­venser succesivt

Följ ADF vars nål pekar mot fyren.

Frekvenser
- COR 388
- LNA 330
- ERK 383.

 

Färdplan,flight plan, med SkyVector
är rätt enkelt också - ingen nedladdning eller registrering krävs.
  • SkyVector karta i ny flik.

- Zooma in och klicka på Flightplan
- Fyll i flygplatskoder
- Skriv in NDB-Id, Enter emellan
- Man kan dra och flytta i en sträcka
- Fyll i flygplanets marschfart
- Klicka på symbolen upptill för att se
  Id, Heading, Dist, Time.

Skriv av eller spara bild via PrtScr.
Eller registrera dig och lagra planen.

 
Sperry Autopilot - Historia - 1930-talet
(från sida om • Autopilot i simulatorer)

1930-talet:
DC-3 och Electra hade en tidig autopilot som styrde höjdroder, sidoroder, skevroder. Piloten fick hjälp att hålla planet på valbar heading och horisontellt (pitch).

Systemet byggde på gyron som vid avvikelse ändrade en luftstråle som påverkade hydraulik kopplad till roderlinor.

Se bild från boken "På säkra vingar, ABA 25 års lufttrafik" 1944 - som innehåller en hel del tekniska beskrivningar - läsvärd!

AP i Sim-Eletra är lite "moderni­serad". Har valbar Heading och Altitude-hold.
Principskiss Sperry autopilot i DC-3
    - klicka för större bilder! -

Gammalt foto på DC-3 cockpit.

 
Tidningsflyg, start 1949. - Airtaco m.fl.
- (från sidan om • Jönköpings gamla flygplats)

Tidningsflyg, från 1949:
Kvällstidningar skrevs och trycktes på förmiddagen, kom till Bromma kl. 12:30 och flögs ut i landet, och nådde så kunderna några timmar senare!

Här flygplan på ett mycket vått Jönköpings-fält den 1 feb 1953. Foto C-A Nycop, via SFF Bildarkiv.


Video: "Nyheten har vingar"
- en film om tidningsflyget (1954), 13 minuter,
  hos Filmarkivet, Svenska Filminstitutet.
Tar upp säkerhet, underhåll, motorstopp, VHF-radio.
  Bilder: Lockheed 12 Electra, resp Lodestar
 
 

Tidningsflygets olyckor Tidningsflyget var olycksdrabbat, liksom Flygvapnet!
Två haverier i Jönköping, 1952 och 1953,

• Tidningsflyget på 50-talet. Flygolyckor i Jönköping, föredrag 2013, Lennart Lindberg, SFF

Det var hård konkurrens mellan Expressen, Aftonbladet och Aftontidningen. Pilotstress, dåligt väder och ingen ILS, gav flera olyckor.

Länkar om tidningsflyget:
• Expressens historia, bl.a. om tidningsflyg
• Tidningflyrare Inge Jansson, Expr.
Anm. Transair flög Bromma-Jönköping för Aftonbladet.- Klicka för större bilder! -
 
Carl-Adam Nycop "Högt spel i luften.
- Tidningsflygarnas historier" (1991)


Nycop startade tidningsflyget för Expressen 1949.
Hans bok är trevlig, informativ, och har fina foton.
Kan hittas antikvariskt, t.ex. på • Bokborsen.se.

Boken, på omslaget AIRTACO:s Lockheed Lodestar SE-BUF.
T.h. En tidig start från Bromma 1949, för Expressen,
många små plan i början. Obs destinationerna!
 

Tidningsplan på Bromma. Lastning
 

Torvald Anderssons AIRTACO flög för Expr.


Jönköping 1950, 1953. Plan lastas ur o. tankas
Tidningsflyget ökade trafiken på Jönköping rejält! 
LänkarSidan uppdaterad: 2021-12-19, start 2021-11-17, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @