• Teknik Flygfyr typ Pintsch

Pintsch - flygfyr

I Tyskland, Holland, Danmark och Finland har man använt flygfyrar med roterande strålkastare från firma PINTSCH i Tyskland. För de finska fyrarna finns en beskrivning som vi hämtat fakta från, se avsnitt Detaljbilder...

Bevarade Pintsch-fyrar

Danmark - Bevarad i TL-terminalen på Kastrup. Mer info om räddningen se:
• flygfyr DK01u Ullerup
Finland - Bevarad på Finlands flygmuseum, vid Vanda flygplats, Helsingfors. Mer info se:
• fyr F01 Mariehamn
Tyskland - Strålkastare som finns på tornen vid Essen/Mühlheim och Loemühle flygplatser. Jag vet inte om de varit flygfyrar eller var.
 
  foto Poul Broholm.
 
  foto Juha Klemettinen.
 
  ↑ foto Günther Pilger.
  ↓ Loehmüle, flygplatsens foto:
 


Detaljbilder på fyren vid Finlands flygmuseum

Röd topplampa: Denna blinkade med Morse-tecken för att identifiera fyren.
M(--)= Mariehamn,  K(-.-)= Kumlinge,
I(..)= Iniö,   T(-)= Turku/Åbo,

Fyr i Sveaborg kyrka, Helsingfors, har idag vita blink H(....) var 15 sek.

Svart kåpa med fasta lampor: Lyste i flygledens riktningar, ± 3.5°, mellanstark lampa.

Roterande stor strålkastare: Lyste åt två håll, med mycket hög ljusstyrka, 8 sek per varv, vilket gav 0.1 sek blink var 4:e sekund.

Fabriksskylt:
   "PINTSCH, BERLIN
    Type DL 150/2
    Fabr.Nr. 414 |  A -
    Frequ. 50 ~  |  V 220/55"


Anm. Det var nog 220V för rotation,
och 55V för lampa, se nedan.


Foton: Juha Klemettinen,
  FlightForum.fi

Anm. De svenska flygfyrarna av AGA-fabrikat, hade igenkänning genom en färgad öppning på ovansidan. Varje fyr hade en egen kombination av röda, blå, gula etc. lysande färgade glasytor.
 


Gamla bilder från Holland 1930, och Finland 1938

Foto 1930, Pintsch flygfyr, Holland

Fotot t.v. kommer från en artikel om Hollands första flygfyrlinje från Amsterdam till Hannover.

Strålkastaren är av PINTSCH-fabrikat. Den starka lampan var på 1500 W, 55 Volt, och gav 40.000 Hefner ljus. Fyren hade automatisk växling till en reservlampa.

Artikeln var publicerad vid Första Internationella Konferensen om Flygsäkerhet, år 1930 i Paris, av holländaren P. van Braam van Vloten.
Se sida om • Hollands flygfyrar.
 
Annonsen t.h. är från Helsinki flygplats bok 1938, skannad av Raine Haikarainen, FlightForum.fi.   Text:

"För belysning på flygleden Mariehamn-Turku har PINTSCH haft fulla ansvaret.
PINTSCH
Belysningsutrustning för trafikflyg
Telko Oy AB, Helsinki"
Annons 1938, Finland

Länkar


Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @

Uppdaterad: 2012-04-28