• Öppna frågor Bildfråga 04

2013-08-13: Bildplatserna är nu identifierade!

Bildfråga 04 - Foton från Flygfyrprov i Skåne

Innan flygfyrlederna byggdes ut permanent från 1932 så gjordes prov i Skåne 1929-31.
En artikel i tidskriften Flygning nr 7 1931 anger platser för flera av dessa.
Dessa foton finns även med i Karl Lignells samling i SFF Fotoarkiv, ofta utan plats, och vag tid.

Teknikprov av flygfyrar, i Skåne

Bild A. SFF_002-1012953 och SFF_002-1012943 (nästan identiska)
Plats är Eslöv, på gamla vattentorn, se även sidan: Flygfyr 124E angöringsfyr Eslöv flygplats


Bild B. SFF_002-1012858 och SFF_002-1012849 (nästan identiska)
Plats är Linderöd, provisoriskt torn


Bild C. SFF_002-1012862 (samma fyr som föregående)
Plats är Linderöd, provisoriskt torn, omgivning och kulle visas


Bild D. SFF_002-1012860 och E. SFF_002-1012861 (med annan person, se nedan)
Plats är Östra Karleby (nu Östra Karaby)

Bild E.


Bild F. SFF_002-1006418
Plats är Hurva, på ladugårdstak


Bild G.
Högst troligt från flygfyr 127 Rönneberga. Ett foto från 2013 av Bengt-Göran Liljedahl visar kullen idag.
Nils Persson som bor nära Rönneberga minns fyren från sin barndom:
Den fanns på gravkullen öster om gården Rönneberga, och hade en trämast med stegpinnar.
Nils tycker dock att en del detaljer inte stämmer - det fanns stegpinnar på alla sidor.

Bo Ju: Uteslutningsmetod och likhet med kullen idag gör att det nog är Rönneberga-fyren.
  › fyr 127 i Rönneberga, Landskrona

Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2013-08-13