• Teknik Mastresning

Hur reser man höga master? Förr och idag
 How to elevate high masts   - NY Mars 2021, Under arbete!

Master med stag (eng. guyed mast, guyed tower) kan resas hopmonterade om de inte är för höga.
De riktigt höga reses i moduler.
Denna webbsida gjorde jag efter att ha fått Lars Janssons berättelse om flytten av fyrmasten i Norrköping, se
• Fyr 107 Norrköping, flytt till Luftfartsverket 1981  - gjordes på gammaldags vis!

Metoder förr:

1. Ressax, "Sparreholms-saxen"

Med en ressax kan två man lätt resa en 14m-stolpe.

Stolpresning med Sparreholmssax, Youtube video 4min
av signaturen neradiokiller, bilder t.h.

• Stolpresaren Sparreholms-Saxen, SABelteknik, pdf
produktblad i pdf hittat hos www.melbye.com
En 6 meter hög sax klarar stolpar på upp till 14 meter.

  Bild ur pdf-filen:
 

Anm. Med ett gångjärn vid roten och en topplina för att dra till lodläge, så kan man kanske klara ännu lite högre stolpar?
a. Stolpen ska resas i hålet. Linan fästs lite över mitten.   b. Hissas upp, vevas.

c. Toppläge, mest tyngd nu på stolproten.   d. Skjuts på plats med handkraft.

  - Klicka för lite större bilder! -


2. Vinkelstöd (rätt fackterm?)

Resning av höga master var stora spännande teknik-projekt i 1900-talets början. Foton finns för bl.a. Hörby och Karlsborg.
• Gammalstorp.se - Hörby historia - Om radiostationen i Karlstorp
• Om Karlsborgs radiostation, samlaren.org
• Digitaltmuseum.se - radiomast
Radiomast i Hörby, 40 meter hög, restes år 1928
a. Masten lyfts upp från marken via vinkelstödet (svarta stolpen).


b. Vid större markvinkel kan mastens egna stag användas för resningen.

  - Klicka för lite större bilder! -


3. Mastresning för flygfyrar

De optiska flygfyrarna byggdes på 1930-talet. De var 15-25 meter höga, och stod ofta på en naturlig höjd/kulle.

Foton från • fyr 132 Bläshammar, Varberg,
  masthöjd 19 m, toppen 100 m.ö.h.

Resningsmetod (?)
Masten låg åt vänster. Linor kopplade till vinkelbocken. Från den en vajer till vinsch (el-vinsch?). Gångjärn vid mastfoten.

- Först drogs masten upp en bit med vinkelstödet.
- Sedan användes mastens egna stag för att dra den lodrät.
- Strålkastaren hissades upp för sig.
- El var framdragen för strålkastaren, el-stolpen syns t.v.


Karl Lignells fotosamling
Karl Lignell ledde utbyggnaden av flygfyrar utmed Västkusten, från Malmö till Göteborg. Han tog foton på flera av fyrarna, men bara de för fyr 132 Bläshammar visar redskap för mastresningen.
- Fotosamlingen finns hos Svensk Flyghistorisk Förening:
  • www.flyghistoria.org


Anm. Idag är hela kullen trädbevuxen, se webbsidan om fyren.
a. Masten låg från början till vänster. b. Stagen fästa på bortre sidan.
 
c. Personal och Lignells hustru. d. Lastbil för transport - sedan bars allt upp.
 

 
Metoder idag:

4. Kranbil resp. specialkran

a. Mastresning med hög kranbil. Foto från
  • fiskecenter.blogspot.com, av "Ståbis", Orsa,
  mest om fiske, men även mastresning!

b. Borås Häglaredsmasten
Den 332m höga TV-masten i Häglared rasade 2016 efter ett sabotage.
Man byggde först en provisorisk mast ca 100m hög, med specialkranar.
Sedan en 300m mast med modulteknik.

Borås, provisorisk TV-mast reses med specialkranar,
som i sin tur fick monteras med hög kranbil.

Hur? Först sammansatt nederdel, sedan moduler ovanpå, eller hela på en gång?

  - Klicka för lite större bilder! -


5. Moduler travas på höjden - för höga master

a. Moduler lyfts med helikopter. Ovanlig metod? Häftig video!
Ser lite riskabelt ut. Helikoptern skulle behöva datorstyrning...


• Mast i Maketu, 120m, video från hjälmkamera
  Pinnacle Rigging Ltd, på Youtube, 6 min


  - Klicka för lite större bilder! -

b. Flyttbar hissanordning (eng. gin pole), princip.


b. Bild från video, USA, hög stagmast (eng. guyed mast / guyed tower).
The Tall Tower, Weau News 2012, Youtube-video, 28min


c. Nya Boråsmasten under byggnad. 200m = 2/3 klar.
Foto Natalija Sako, SR.se - här bearbetad detalj.
 

Länkar om Boråsmasten:
Häglaredmasten, Borås, saboterad, Wiki
• Nya Boråsmasten blir klar i april, SR.se P4 Sjuhärad, 2017-02-09Uppdaterad: 2021-03-02, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.