| • BJ Statistik | • Jordbruk - JR1944 m.m. |

Jordbruksräkning 1944 H1AB - Ägoslag, Redskap m.m.

I blanketten listas redskapen i den ordning de användes. Allra först användes dock plog, harv, vält - men de var så vanliga att de inte togs med i blanketten.

JR 1944
Allmän blankett

Ägare
Brukare
Fastighet
Församling
Beteckning
Blankettex. från ArkivDigital.

OBS Det är brukaren själv som fyllt i - handstils­prov!
Lägenhet, torp hade ofta 0,25 - 2ha åker Anm. Röd eller blå text är SCBs noteringar för kodning och summering, t.ex. 7,40 ha blir 74 . Komma sätts in efter summering!
Medelareal åker för gårdar >2ha var xx ha.
År 2015 yy ha.
Allmänt använda (av minst 40%) var: radsånings­maskin, slåtter­balk, hästräfsa, tröskverk (stationärt).
Liten nyodling.
Sveriges åkerareal var som störst och antal gårdar som flest på 1940-talet.
Mjölkmaskin hade xx%
Skördetröskor bara xxx st!
Traktorer bara hos xx%.
Hästar var vanlig­aste dragare.
Täckdikning, gödsel­anläggning och ensilering var ännu ny teknik! Elmotor, elektricitet, vatten­ledning. Ännu 1944 hade inte alla dessa, runt 40%.
Underskrift med namn, adress och telefon (station +nr)! Mer fakta finns i • JR1944 statistik­bok,
pdf 33Mb

Anm. Blanketten här är från gården Olsholmen i Hällestads församling som då sköttes min farfars bror Erik Justusson. Namnet Justusson tog bröderna efter sin far Justus Svensson.


Senast uppdaterat 2018-03-08, Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu ( byt X mot @ )
webbplats: http://www.justus2.se/stat/jordbruk