| • BJ Statistik   |   Nytt 2019 H1AB Alla församlingar och indexering!

Jordbruksräkning 1944 - för släktforskare och hembygdsföreningar!
- Gamla blanketter som ger fakta om varje gård i Sverige.
- Plus info om: Jordbruk - Historia - Statistik - Blanketter

NYTT 2019 Indexering av H1AB-blanketterna
Enligt ArkivDigital: I registret är nedanstående uppgifter registrerade och sökbara:
  - Ägares namn
  - Brukares namn
  - Län
  - "Plats" (socken, municipalsamhälle, köping, stad)
  - Hemmansnamn
  - Lägenhet/torp/stadsäga

SCBs jordbruksräkning 1944 samlade in många uppgifter.
H1AB: Unikt år 1944 var de om utrustning och redskap. Finns på färdigskannade Blankett H1AB:
- Ägoslag - Maskiner - Redskap - Täckdikning - Gödselanläggningar - Vatten - Elektricitet m.m.

H2CDA: Mer traditionella om grödor och husdjur finns på blankett H2CDA.
- Grödor, areal - Husdjur, antal - För ett test på 2 förs. se nedan.
  NYTT jan 2018: Första län med H2CDA utlagt!

Blanketterna fylldes i av brukarna själva, som angav:
- fastighet, gårdsnamn, sitt namn, och även telefonnummer!

Det var Jordbruksverket och Livsmedelskommissionen som ville få in alla dessa fakta.
Runt en halv miljon gårdar svarade på frågorna.
Materialet finns på Riksarkivet i Arninge, Stockholm. - ArkivDigital har skannat!
Du som är släktforskare eller hembygdsforskare kan här hitta intressanta fakta!

1.a • JR1944 Blankett H1AB Ägoslag, Redskap m.m. - och jämförelse till genomsnittsgård
  Ex. för gården Olsholmen i Hällestad försam­ling. Den sköttes 1944 av min farfars bror Erik Justusson. Namnet Justusson tog bröderna efter sin far Justus Svensson (1839-1918) .
1.b • JR1944 Blankett H2CDA Grödor, Husdjur
  NYTT Jan 2018 - första län med H2CDA utlagt
2. • JR1944 - Hur hitta den hos ArkivDigital - Och hur den skannades
  Se även Församlingslista nedan.
   
Hjälp att hitta rätt volym för din församling:

3a. • JR1944 - Församlingslista H1AB Ägoslag och Redskap
  - De har 843 volymer och för att hitta vilken din församling finns i, så har jag gjort en lista med volym och församlingar.
  Ex. Hällestad Älvsb.län finns sist i vol.nr. 391.
3b. • JR1944 - Församlingslista H2CDA Grödor och Husdjur - 2-sidig blankett.
  NYTT Jan 2018 - första län med H2CDA utlagt
4. • Jordbruk förr - Bilder på redskap och hur vanliga de var enl. JR1944
  Ex. Slåttermaskin, hästräfsa och tröskverk sparade mycket arbetskraft i åkerbruket.
5. • Skolplanscher som visar jordbruk på 1800-tal, 1950-tal, 1970-tal.
- De äldsta visar jordbruk helt utan maskiner.
- De för 1950-talet visar maskiner dragna av hästar och traktorer blandat!
   
6. • Tröskverk - så fungerar det
- Kanske den mest komplicerade jordbruks­maskin som uppfanns på 1800-talet. Dagens skördetröskor använder samma grundteknik!
     

7. • Äldre jordbruksräkningar, fakta om och blankett-exempel.
  - 1865-1910, 1913-20, 1932, 1944, 1951, 1966-1999


8. • JR1944 Blanketter för Riala och Värmdö - fria här!
- både den Allmänna och den för Grödor o. Husdjur.
Bo Ju's test av skanning för två församlingar i Stockholms län.


9. • JR1944 Statistikpublikationen för Jordbruksräkning 1944, pdf-fil, 570 sid, 33 Mb.
  I den finns ett förord som beskriver undersökningen och dess mätproblem, sedan en översikt av resultaten, därefter omfattande tabeller (ner till församling), sist blankettens utseende. - En normal utformning för SCB-rapporter!


Mitt engagemang för historiska jordbruksdata

Jag har arbetat som statistiker på SCB bl.a. med historiska jordbruksdata i SCB-Atlas Jordbruk. Där sammanställde vi långa tidsserier ned på församlingsnivå. Då upptäckte jag att blanketterna i JR1944 var mycket innehållsrika. Vi provskannade två församlingar (se länkar).

År 2015 tipsade jag ArkivDigital om att JR1944 kan vara intressant för släktforskare och hembygdsforskare. De nappade och har nu skannat en halv miljon blanketter (Allmän blankett 1a). Det återstår ytterligare en halv miljon (Grödor o. Husdjur) - Vi får väl se när det blir klart.

Mer historisk jordbruksstatistik:

- SCBs Historiska statistik
- Datafiler för SCB-Atlas Jordbruk
- Historiska data för ängsmark och hagmark
- Handelsgödsel, långa tidsserier
- Historisk statistik för landskap, vxter och djur. Miljöstatitisk Årsbok.


Senast uppdaterat: 2019-11-09, Bo Justusson, Stockholm
Kontakt e-post: justusXownit.nu (byt X mot @ )
Webbsidor: www.justus2.se