BJ Statistik, kartor, appar   -   Bo Justusson, 2018

• Att uppleva städer - genom foton, kartor, statistik och i 3D - på Internet!

- Nytt 2018 Jan - under utveckling, senaste 16 jan.
Idag kan man uppleva städer med olika verktyg på Internet.
Jag har sorterat mina intressen efter Janos Szegös tankestruktur: Seen -> Known / Seen -> Felt.
  Bild:  Flygfoton då/nu -> Historiska kartor -> Tätortsutveckling -> Urbanisering  :Kunskap
  Bild:  Flygfoton -> StreetView -> 3D-kartor -> Flygsimulatorer -> Stadsturism   :Uppleva.

• JSON - uttag av statistik från SCB databaser - Hur man gör

- Nytt 2018 september - under utveckling (senast mars 2018)
• Hello World - exempel: Hello JSON !
• Get functions för JSONstat objekt - Tabell exempel
• Graph för time series - JSONstat objekt

• Städer, Tätorter, Urbanisering - Kartor och statistik, 1860-2015

- Nytt 2018-01-01 - under utveckling
Idag bor 87% av befolkningen i tätorter, 13% på landsbygden. I början av 1800-talet var det tvärtom. Huvudorsaker till urbaniseringen är mekaniseringen av jordbruket och industrins behov av koncentrerad arbetskraft.

På mina sidor visas Tätortsexpansion (i 38 stora), vackra kartor från 1860-talet av Ljunggren (90st), kartor från ca 1930 (i 38 stora), länkar till dokument om urbanisering,...

• Jordbruksräkning 1944 - Fakta om alla gårdar

- Nytt 2019-11-09 - Blankett H1AB klar och indexerad!
Här kan du få fakta om alla gårdar i Sverige år 1944! Blanketter finns nu skannade hos ArkivDigital. Du kan se vilka redskap och utrustning man hade.
Jag har gjort några webbsidor som hjälper dig hitta rätt och även bilder på redskap som användes.

• Atlas över Rikets Indelningar 1992

Kartbok med kartor för församlingar, tätorter, A-regioner år 1992.
Skannade bilder i pdf-format eller zip-fil.
OBS Församlingar innan de många hopslagningarna!
NYTT 2016 Lantmäteriet har år 2016 beslutat att man får publicera den utan särskilt medgivande. Man ska ange "Källa Lantmäteriet"

• Tematiska kartor baserade på statistik.
  Map program for statistics, using HTML5 canvas

BJ-Kartor har förberedda kartor med kommentarer.
Du kan även enkelt prova olika sorters kartografi.

Programmet är gjort i nya HTML5 Canvas, med grafik och javascript-program/data i htm-sidor. Klart på 4 veckor - bara 50kb kod! - är open source, freeware!
- Enkel uppdatering, som kan automatiseras:
  - Hämta PC-Axis-fil och klicka på px2js.exe

SCB-Kartor i 15år - uppdateras ej längre. Togs fram 1998 av BJ i tidig, jobbig Internetteknik: client-server - Delphi pascal - svår programmering, "mot ett svart hål!" - tog många månader - 5000 rader kod - 300kb.

Koordinatfiler
- För Sverige filer från SCB.
- För Danmark, Norge, Finland använde jag PX-Map ver.1 shapefiler, som jag bearbetade kraftigt p.g.a. de många kommunförändringar som gjorts.
- Jag har gjort ett MapBasic-program för att konvertera till formaten i BJ-Map, freeware också.
 
   

• BJ Apps for Statistics - using Html5 Canvas, Javascript, and PC-Axis file format (.px to .px.js)

7-step Introduction to Canvas, Javascript data, Interfaces,...

HTML5 Canvas is very powerful for making graphs. Input datasets can be handled in Javascript data formats.

Convert PC-Axis PX files to Javascript format - px2js-program

----- PX-file: -----
CONTENTS="Population data";
STUB="region","population";
VALUES("region")="Stockholm","Gothenburg",....
CODES("region")="0180","1480",...
DATA = 950000   450000 ....

----- PX.JS-file -----
CONTENTS="Population data";
VAR[0].NAME="region";
VAR[1].NAME="population";
VAR[0].VALUES="Stockholm","Gothenburg",.... ;
VAR[0].CODES="0180","1480",..... ;
DATA = [ 950000, 450000,.... ];
 

    Two old apps using PX.JS-files and DHTML for bar-type graphs.
- Animated Population Pyramids
- Chart for Occupation for Men/Women

Sidor uppdaterade 2019-11-09.
Kontakta: Bo Justusson, Stockholm
epost:   justusXownit.nu (byt X mot @)
Webbplats: • www.justus2.se