| • BJ Statistik | • Jordbruk - JR1944 m.m. |

Jordbruksräkning 1944 H2CDA - Grödor, Husdjur

Framsida med grödor, och baksida med husdjur (nedan).Senast uppdaterat 2018-03-08, Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu ( byt X mot @ )
webbplats: http://www.justus2.se/stat/jordbruk