| • BJ Statistik | • Jordbruk - JR1944 m.m. |

Äldre Jordbruksräkningar - översikt, blankettex.

Översikt

De första geografiskt detaljerade undersökningarna om jordbruket gjordes i slutet av 1800-talet genom Hushållningssällskapen. Från 1880-talet finns församlingsvisa uppgifter.

Mer organiserad form fick inventeringarna under 1913-20 då man genomförde de s.k. Lokalundersökningarna där man tog olika delar av landet varje år. Handläggare besökte alla gårdar och samlade in fakta.

Sedan kom Jordbruksräkningar från år 1927 och de har sedan gjorts i allmänhet vart 5:e år. De skiljer lite efter population särskilt om man har med alla skogsföretag eller ej, och om man går ner till 2 ha åker eller 0,25 ha åker.

Lantbruksregistret kom år 1966 och gjordes varje år för företag med mer än 2 ha åker, med utvidgning till Lantbruksräkning med skogsföretag vissa år.

De flesta JR finns arkiverade hos Riksarkivet, men några årgångar har gallrats (19xx,... ).
SCB har sammanställt pärmar om arkivinnehållet i äldre JR. Finns nu hos Riksarkivet Arninge.

- Arkivförteckning, arkivkod 900 (två pärmar) och 901-907 (en pärm),
  från Jordbruksstatistiska avdelningen, SCB:s Arkiv.

- Riksarkivet, digital arkivförteckning på Internet.
  Obs! Allt i pärmarna finns inte digitalt - när jag kollade, kan ha fyllts på!.

Hushållningssällskapens inventeringar 1865-

Omfattning: Hushållningssällskapen inventerade jordbruksföretag och SCB svarade för rikssammanställningar och publicering.

Publicering: "SOS Jordbruket resp år", SCB. Innehåller tabeller ner till härader och från 1890(?) ner till församlingsnivå. Statistiken var delvis ofullständig.

Arkiv: Ifyllda blanketter lär finnas arkiverade hos Landsarkiven.

Mer information finns i boken Svensk Jordbruksstatistik 200 år sid 49-70.
Blankett: Man hade blanketter av två typer (A och B) och de kunde beskriva ett företag eller ett större område (by, socken).
(EJ bild ännu)


Lokalundersökningarna 1913-20

Omfattning: Lokalundersökningarna 1913-20 omfattade företag ner till 0,25 ha åkermark. De utfördes med en del av landet per år.

Publicering: "SOS Jordbruk 19xx", SCB. Innehåller tabeller ner till församlingsnivå.

Arkiv: Alla ifyllda blanketter finns arkiverade i Riksarkivet, sorterat på församling. Har ej gårdsnamn eller fastighetsbeteckning.

Notera: På blanketterna finns noteringar från granskning och för dataregistering, med blå text i originalet.

A5-blankett. Framsida med gård och husdjur. Baksida med grödor. Klicka för större bild:


Jordbruksräkning 1932

Omfattning: Jordbruksräkningen 1932 omfattade företag ner till 0,25 ha åkermark.

Publicering: "Jordbruksräkningen 1932", SCB. Innehåller tabeller ner till församlingsnivå. pdf-fil se • Länkar

Arkiv: Alla ifyllda blanketter finns arkiverade i Riksarkivet, sorterat på församling och med äldre fastighetsbeteckningar.

Notera: På blanketterna finns noteringar för dataregistering.
Blankett, ~A4 en sida: ägoslag, grödor, husdjur.


Jordbruksräkning 1944

Omfattning: Jordbruksräkningen 1944 omfattade företag ner till 0,25 ha åkermark.
För första gången (?) var det jordbrukarna själva som fick fylla i blanketterna.

Publicering: "Jordbruksräkningen 1944", SCB. Innehåller tabeller ner till församlingsnivå. Arkiv: Alla ifyllda blanketter finns arkiverade i Riksarkivet, sorterat på församling och med moderna fastighetsbeteckningar.

Det fanns två blanketter: A1 med ägoslag, nyodling, maskiner m.m. (arkiv H1AB) och blankett 4 med grödor och husdjur (arkiv H2CDA).

Blankett A1: Exemplet nedan är skannat som svart/vitt dokument, 200 dpi, sparad som PNG-bild,
Notera: På blanketterna finns noteringar från granskning och för dataregistering.
Man samlade in uppgifter om maskiner, vatten, elektricitet.
Blanketter för en lite större gård (har 25ha åker). Den har bl.a. traktor och tröskverk!
Samma större gård (har 21 nötkreatur). Blankett med Grödor och Husdjur. 2-sidig blankett!
 


Jordbruksräkning 1951

Jordbruksräkning 1951 innehöll uppgifter om ägoslag, grödor, husdjur, trädgårdsodling och en del om utrustning och maskiner:
Utrustning: Täckdikning, gödselanläggning, ensilleringsanläggning, vattenledning.
Maskiner: Självbindare, skördetröskor, spannmålstork, traktorer, epatraktorer, el-motorer.

(se pdf-fil SCB Historisk statistik)

Lantbruksregistret 1966-1999. Gjordes varje år.
Var underlag för jordbruksstöd och skördeskadeskydd.

Länkar:

  • SCB

  • SCB Historisk statistik

  • Jordbruksverket - sök där efter historisk jordbruksstatistik
  - finns översikt i årsbok 2007, pdf-filer, och databas med 120 års data.


Källor: SCB och Riksarkivet
Senast uppdaterad: 2017-11-11, Bo Justusson