Danmark - Frågor om flygfyrar

NYTT 2011-07-04

Finns det några rester kvar?

Jag har sett på de fina flygfoton som finns på eniro.dk . Den enda rest som syns i dem är i Rødbyhavn.
På en del fyrplatser ligger det nu hus eller åkermark, och då är det liten chans att hitta något. Man kan då fråga hos grannar om de har några gamla bilder av flygfyren eller har minnen av den!
Flygbilderna nedan från enir.dk är snapshots, och därför ej klickbara.

Berättelser?

Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg

Uppdaterad: 2011-07-04