• Flyg Öppna frågor

Öppna frågor - Hjälp önskas!

Efter tre års arbete av mig och många andra, så är läget (koordinat) för fyrarna i Sverige, Danmark och Finland nu väl kända. Många gamla fyrplatser har också besökts och fotograferats. Det behövs dock fortfarande besök och foton idag för några. De listas här nedan, och markeras med B på webbsidorna.

NYTT: 2014-06-12 Kvar att inventera:

Danmark - här återstår inventering av 5-6 fyrar. › Frågor Danmark.

Bildfråga NY › Flygvapnets flygplatsfyrar - Foto från vilken flygplats?
  - SVÅR! Inget svar trots ute sedan 2013-10-06

Sverige - 2014-06-10 - Alla platser för gamla optiska flygfyrar har nu inventerats!

Sverige: Gjorda inventeringar

Historiska bilder behövs på många ställen:

NYTT: Danmark - Öppna frågor:

Finland:

Bildfrågor som fått Svar


Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.

Uppdaterad: 2014-06-12, Bo Justusson, Stockholm,