• Flygfyrar Jkpg-Malmö       | Fyr 114 Lerås

Flygfyr 114, Lerås (tidigare vid Gärahov)

6 km NO Vaggeryd. NYTT 2013-12-18 Foton från Agne Rybeck.
WGS84: 57.5621, 14.1916 - via GPS: N57° 33.731´ E 014° 11.500´.
RT90: 6383032, 1403428

Innehåll: A. Foton 2013 från Agne Rybeck.  B. Berättelse av Carl Ekwurtzel.  C. Kartor vid flytten och idag.

Fyrplats 7 km NO Vaggeryd, precis öster om Lerås gårds ladugård.
Fundamenten finns kvar, intill en hög telemast.
Fyren fanns först NV Gärahov gård men flyttades till Lerås - högre läge, mer synlig.

A. Foton från inventering av Agne Rybeck, Skillingaryd

1. Foto på mastfundamentet med utsikt mot nordost.
Man ser att Lerås ligger högt och därmed väl synligt på håll för nattpost­piloterna.
- Agne Rybeck är medlem i Värnamo flygklubb, flygcertifikat 1978. Dessutom skärmflygare i Smålands SFK,
och sommartid brukar de hålla till på Feringe flygfält där de vinschar sig upp till termiken.


2. Flygfyren stod 50m öster om Lerås gårds ladugård.
Idag finns en telemast med sändarbyggnad precis intill det gamla fyrfundamentet.
3. Närbild på fundamentet.

Med en mobil­telefon med inbyggd GPS som ger koordinater (se ovan) och aktuellt läge direkt på en karta.

Vilken skillnad mot början av 1930-talet!

Men teknik­utvecklingen under 1930-talet imponerar med: ILS (Lorenz), NDB, radiopejl i flygplanen, horisont­gyro, blind­flygning, radar, TV, reamotorer, strömlinje­formade helmetall­flygplan (DC-3),...
4. Fundament för stagen. Två bilder på det västra staget. Mittbilden är mot norr, längs åkerfälten.
Den högra bilden är det nordöstra staget. Björken i mitten syns även i bild 1.

B. Berättelse från närmaste grannen Carl Ekwurtzel

Idag ägs Lerås gård av Carl Ekwurtzel. I telefonsamtal berättade han att flygfyren stod precis bakom lagården och att den sattes upp då hans farfar hade gården. Masten är borttagen sedan länge, men betong-fundamenten finns kvar. Strax intill står en hög telemast uppförd 1987.

Farfadern, som hade samma namn Carl Ekwurtzel, skötte om fyren och bytte lampor, och även släckte ner den vid kriget 1939-1945. Carl har också hört att det var spännande att klättra upp i den 25 meter höga masten, både hans mamma och äldre bror hade gjort det! Fyrljuset var ju för flygplanen, men syntes på långt håll även vid högt belägna platser. I gårdens arkiv finns även en del handlingar kvar från fyrtiden.

Carl är uppvuxen i Jönköping och minns flygfyren där, och att den var igång en del även i början av 1950-talet för flygplatsens behov. Flygplatsen låg då precis söder om centrum och sköttes av Gösta Karlsson.

C. Om flyttningen av fyren

Fyren stod först vid Gärahov/Byarum men flyttades 1936 till Lerås. Kanske var höjden vid Lerås något bättre synlig för planen.

Vid flytten fanns även ett annat förslag till placering i Lerås nämligen 300 meter åt sydost. Se kartskiss och flyttavtal nedan från Gösta Sundéns pärmar. Sundén var den som organiserade fyrarnas utplacering. På skissen nämns gårdens dåvaranda ägare Carl Ekwurtzel (senior).

Länk till sida om: › flygfyr 114g Gärahof

Skjutfältet vid Skillingaryd har använts som militärt flygfält, och en kort tid som hjälplandningsfält för nattpostflyget.

Kartskiss och avtal från flytten

Dessa handlingar finns i Gösta Sundéns pärmar som nu finns på Riksarkivet i Arninge. Foto Bo Ju.

Kartor

Underlagskartor och koordinater för att hitta flygfyren finns på webbsidan:
Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor

På detaljkarta från anläggningstiden anges två alternativa platser:
  1. Precis öster om Lerås gård.
  2. Tvåhundra meter söder om gården.

Idag finns det en telemast precis öster om gården, så det är nog troligaste platsen även för flygfyren. Masten idag finns inritad på Terrängkartan och syns i flygfoto hos t.ex. hitta.se .
Terrängkarta idag:

Översikt och detalj från Google Maps. 1,2=Alternativa lägen för fyren vid Lerås, N= Nybygget, vägkors.
   

Sevärt, länkarUppdaterad: 2013-12-18, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.