• Flygfyrar Sthlm-Jkpg       | Fyr 113 Jönköping

Flygfyr 113, Jönköping, Ekeberg

Lat, long WGS84: 57.74438, 14.22386
RT90: 6403282, 1405830
SWEREF99: 6400516, 453797

NYTT 2019 april: • Reparation av flygfyrens strålkastare
NYTT 2019 sept-okt: • Jönköpings gamla flygplats, kartor, foton

Innehåll:
A. Gammalt fyrfoto, från Lennart Lindberg - NY 2013.
B. Bilder från inventering av Håkan Hedbjörk - NY 2011.
C. Bevarad fyrstrålkastare på Axamo flygplats, Jonny Snell - NY 2014.
D. Jönköpings gamla flygfält, bilder,flygfoto,kortfilm - NY 2011
    2019-05-06 Lagt till flygplatskarta, flygfoto, hangarbild.
A. Gammalt foto av fyrmasten på Ekeberg
Bild t.h. Gammalt foto, via Lennart Lindberg.

Detta är ett bra kort på den smala masttypen.
I toppen en fyrkantig plattform med strålkastaren.
På högra sidan syns runda skyddsbågar som går längs
klätterstegen. Jämför detaljbilder vid • fyr 115.
Två av de tre stagen syns tydligt.
Fundamentet: Jämför med foto från idag nedan.
Man känner igen stenhällen som fundamentet står på!


B. Bilder från inventering av Håkan Hedbjörk, Jönköping, 2011-04-28

Masten var av typen med ett fundament i mitten för masten, och tre fundament cirka 10 meter bort för stagen.
Bild 1. Mittfundamentet och utsikt mot nordväst, foto Håkan Hedbjörk, 2011.
Utsikten är ovanligt öppen - för många andra fyrar skymmer träden utsikten helt.


Bild 2. Mittfundamentet och ett stagfundament i bakgrunden.


Bild 3. Mittfundamentet och ett stagfundament i bakgrunden.


Bild 4. Från ett av stagfundamenten upp mot mitten.


Bild 5. Närbild på ett av stagfundamenten. Man har sågat bort metallbeslagen helt.

Kartor

Underlagskartor och koordinater för att hitta flygfyren finns på webbsidan:

Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor


Översikt och detalj från Google Maps.
N= Nya flygplatsen, G=Gamla flygplatsen, F=Fyren , E= Ekeberg by
   
 

C. Bevarad fyrstrålkastare på Axamo flygplats, Jönköping Airport

NYTT 2014 mars: Jonny Snell har tagit foton av en strålkastare som finns bevarad på Jönköpings nya flygplats Axamo, i ankomsthallen.
Fyren har nummer 163, lite mystiskt ty det numret finns ej på luftledskartan 1944.
Jonny minns från sin barndom hur fyrens ljus svepte över himlen.

Foto t.v. Fyrstrålkastare på Axamo flygplats. Glasöppningen upp till vänster hade olika färger för fyrarna - för identifiering!
T.h. Detalj med nummerskylten, nr 163 - mystiskt! Undre bild från Ankomsthallen.Fyren står i ankomsthallen på Jönköping Airport.
 

D. Jönköpings gamla flygplats

Jönköping gamla flygplats var en mellanstor flygplats och försågs med 800 meter långa landningsbanor och en hangar. Det fordrades mycket utfyllnadsarbete. Det gamla fältet invigdes år 1935, med stor publik.
Det nya flygfältet i Axamo invigdes 1961.

1. Flygfoto från anläggnigen av flygfältet, vykort från Jönköpings läns museum, via den fina översikten: "Gamla flygfältet i Jönköping", av Åke Svenneborg, SFF Småland
  • Sparad kopia av sidan, pdf


2. Flygfoto på gamla flygfältet 1963, Henric Rappe. Källa: jnytt.se/lasarbilder/2814.

Henric Rappes text - från jnytt.se - Gamla Jönköping. Läsarbilder:
  "Jag har sett att det varit en diskussion om stockcarbanan och gamla flygfältet. Jag segelflög på den tiden, och har tagit en bild över flygfältet den 13 april 1963, där man kan se stockcar-banan strax söder om fältet. Vi segelflög där fram till 30 juni 1963, då fältet stängdes och vi flyttade till Axamo-fältet. Där blev det trångt för oss, så att segelflygarna flyttade senare till Ödestugufältet, där de är idag."

3. Jönköpings gamla flygfält, 1950-talet, DC-3 vid södra banändan. Foto Frans Johansson. Källa: gostas-jonkopingsblder.se
  "Gamla flygfältet från Backgatan. Bilden visar en DC 3:a på väg att starta.
  Planet står ungefär där OK-macken Solåsvägen 2 nu finns, invid Fridhemsrondellen."


        - Klicka för större bilder -
T.v. Flygplatskarta från 1957, LfV.         - T.h. Flygfoto, efter nedläggningen 1961, Lantmäteriet.
 


Ortnamnsarkivet - notis om flygfyr

När jag började söka efter "flygfyr" på Internet så var en av de första träffar jag fick en notis om "Ekeberg flygfyr" vid en triangelpunkt i Jönköping, dvs den här beskrivna fyren. Senare hittade jag en länk till material på Riksarkivet och även symboler på Historiska kartor hos Lantmäteriets. Dessa material gav ganska precisa positioner. Det var ganska vanligt att flygfyrar sattes upp nära triangelpunkter.

Sevärt, länkarUppdaterad: 2015-02-23, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.