• Flyg• Flygfyrar • Bevarade flygfyrar | Fyr 163 i Jönköpings ankomsthall   Ny 31 okt: Video växellådan! 24 okt: Föredrag!

Flygfyr 163 i Jönköpings flygplats ankomsthall. 85-årig flyghistoria!
- Invigning 23 okt 2019, Reparation, Nummer-mysteriet, Historia, Föredrag,...

Fyren står invid bagagebandet och när detta rör sig så lyser och roterar fyren!
Den har renoverats av Jönköpingflygets intresseförening, JIF .

Bild 1. Fyrstrålkastaren vid bagagebandet i ankomshallen.
  Jerker R. gör en sista koll av fyren.

- Klicka på bilderna för att förstora dem -


Video som visar fyrens rotation, 31sek, BoJu.
- Obs efter 3½ varv så vickar fyren, i luftledens riktning, här bagagepirens.

 

Invigning den 23 okt 2019

Bild I.1 Invigningstal av Henrik Älverdal, marknads/info-ansvarig vid flygplatsen.
  - Efter det berättade Herman om renoveringen, och jag gav en kort historik.
Bild I.2 t.h. står Tage Gamerius och Herman Larsson, sekr resp. ordf i JIF.

Åskådaren längst till vänster är styrelsemedlem Arne Norrlin, som
år 1957 anställdes på Jönköpings gamla flygplats (1935-1961).
 
Bild I.3 Terminalbyggnad, Jönköping flygplats.
Flygverksamhet idag är tre turer per dag till Arlanda,
charterflyg och fraktflyg.
Press och radio - bevakade invigningen!

  Foton från Aktuella Nyheter i Veckan.
Press och radio:

• Aktuella Nyheter i Veckan: "Bevarad och renoverad flygfyr
visas i ankomsthallen; på Jönköping Airport
"
- fina foton!
 
• Jnytt - "Här invigs "nya" flygfyren. 85 år av flyghistoria"

• P4 Jönköping:
  - Håkan Eng gjorde tre intervjuer i direktsändning!

• Jönköpings Airport nyheter: "Unik flygfyr från trettiotalet
  blir utställning på Jönköping Airport
"


Renovering 2019

Fyren har renoverats av Jerker Rosenqvist (foton), Ejlert Nilsson,
Arne Norrlin, Ingvar Lif, Herman Larsson, i JIF.

Bild R.1 Fyrstrålkastaren öppnad.


- Klicka på bilder för att förstora -
Det stora problemet var att alla deler i växellådan låg lösa,
huller om buller, och en var trasig. Den trasiga svetsades ihop.
Och efter mycket tänkande och provande fick man växellådan
att fungera med sin fram- och återgående rörelse.

Bild R.2 Fyrens bottendel med växellådans inre.

Bild R.3 Den trasiga delen.


 
Unik video på växellådans inre för flygfyr 163 - NY 31 okt
- filmad av Jerker Rosenqvist, till MP4 av BoJu.

 

Försök till förklaring:

Piloten ser: 6 blink följda av 3 korta blink = "en period".

Strålkastaren roterar 3 varv, plus ett halvt med fram/åter-rörelse.
Strålkastaren är monterad på en axel med ett litet drev A,
  ej med i videon, men ska sitta mitt fyrlådan,
  t.h. om översta kugghjulet B (med vit prick).

B roterar två varv på en period. Se vita pricken!
B dras runt av armen C som vartannat varv fäster med kuggar,
  och skapar fram/åter-rörelsen.

Motorn M driver en undre platta D via en snäckväxel.
Armen C är fäst med en axel i D.
(Bilder ska komma!)

Anm. B har 35 kuggar, så A har nog 20 kuggar - 2x35/20=3½ ??
Läs mer hos Jönköpingsföreningen:
• Renovering av AGA flygfyr 163, JIF
 

 
Historia: För nattpostflyget på 1930-talet - Ljusfyrar ersattes av radiofyrar ca 1949

Luftleder med ljusfyrar byggdes ut under 1930-talets början.
Främst för postflyget som ville flyga på natten för snabbare
postleveranser ner till Europa. Där fanns liknande leder!
Som postflygplan användes först Junkers F 13, och då
volymerna ökade så blev det större och större plan.
Här en Ju W 33, som lastas på Barkarby med post till Amsterdam, London, Paris.

Nummermysteriet - har nr 163 men fyren Jönköping/Ekeberg hade nr 113.

- Fyrstrålkastaren har nr 163 instämplat.
- Fyren på Ekeberg hade nr 113, och man vet att när den togs ur drift så gavs den till bonden på vars mark fyren stod, och han lät riva den. Därför troligen olika fyrar.

- Strålkastaren 163 kom till Jönköping då nya terminalen invigdes 1991, enligt personer aktiva då.
På den finns en adresslapp "AGA Lidingö" och en lapp "Luftfartsverket, Harplinge".

En möjlighet är att strålkastaren kommer från fyr 130 Haverdal, vars närmaste järnvägsstation är just Harplinge.
Zenitfärger på glas: grön-grön stämmer med Haverdal, men fanns även på andra.

Återstår att få fram handlingar som kan styrka detta, eller något annat!
Forskning återstår!
 


 Avsnitt för fördjupning:

 Föredrag om Flygfyrar och Jönköpings gamla flygplats

Den 22 okt 2019 höll jag ett föredrag
för Jkpg-föreningen och SFF N Småland.

Länk: pdf-fil med bilder från föredraget:
"Om flygfyrar, luftleder och Jönköpings gamla flygplats", pdf

Länk: min webbsida om:
Utvecklingen av Jönköpings gamla flygplats 1935-1961
  - skildrad med LfS flygplatskartor och foton.


Fint graverat glas
med flygfyr och Ju52,
som jag fick av
medarrangören
SFF Norra Småland.
  Översikt av bilder för föredraget.         Ex. på flygplatskarta, 1958.
 

- Klicka för större bilder!

Fler fyrar att se och besöka

1. • Norrtälje nr 143. Bevarad på plats och lyser första måndag
  varje månad, från skymning och 2 tim
2. • Norrköping nr 107. Bevarad mast, har varit angöringsfyr
  på Norrköping/Kungsängen.
3. • Dalénmuseet i Stenstorp. Fint museum med mängder av AGA-objekt.
  bl.a. militär flygplatsfyr från F1 Hässlö, lån från Tekn.Mus.

4. • Arlandasamlingarna - en fyrstrålkastare,
  och postplan Ju W-34 nu med vingar monterade.
5. • Tekn.museet. Ju F13 upphängd, och fyrstrålkastare i arkiv.
6. • Alla flygfyrplatser: Betongfundament ofta kvar, inventerade!
  t.ex. fyr 113 Ekeberg,Jönköping. Eller fyr 112 S Visingsö.

7. • Rester av Jönköpings gamla flygfält?
  Nästan inget. Hangarer rivna, inga gräsytor kvar.
  Fundament fyr 113 Ekeberg kvar. Radiofyr Gisebo: en järnögla.

Karta som hjälp för koll runt gamla fältet

Kolla gärna om något mer finns kvar.
Hjälpmedel - Jämför då och nu:
• Flygplatskarta 1958, med flip till
flygfoton 1963,1975,2018, karta 2018  


Upplev i simulator

BoJu addon med ljusfyrar för XP11. Finns även addon för gamla NDB:er.

Flygplan Junkers F 13, med instrument som på 1920-talet eller 1930-talet.
Länk till mer om XP11:
XP11 Nattpostflyg med flygfyrar och Ju F13
Bild S.2 Utblick från cockpit i Ju F13, på väg söderut, med Jönköpings gamla fält åt vänster. Man ser ljusen runt fältkanten och längs banan (gräs!). Flygfyr 113 Ekeberg syns uppe på berget.

 
LänkarUppdaterad: 2019-11-22, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.